دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی فناوری اطلاعات به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 125 از 128 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازمان پناهندگی رسانه اجتماعی روابط عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازمان پناهندگی رسانه اجتماعی روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Communicating global inequalities: How LGBTI asylum-specific NGOs use social media as public relations ترجمه عنوان مقاله  ارتباط نابرابری های جهانی: چگونه سازمان های غیر دولتی مخصوص سازمان پناهندگی LGBTI از رسانه های اجتماعی به عنوان روابط عمومی استفاده می کنند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Don’t pretend to be my friend!” When an informal brand communication style backfires on social media ترجمه عنوان مقاله  وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم توصیه دهنده فردی مبتنی بر قدرت رابطه دوستی خدمات شبکه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم توصیه دهنده فردی مبتنی بر قدرت رابطه دوستی خدمات شبکه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personalized Recommender System based on Friendship Strength in Social Network Services ترجمه عنوان مقاله  سیستم توصیه دهنده فردی بر اساس قدرت رابطه دوستی در خدمات شبکه اجتماعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری امنیت برای شبکه اینترنت اشیا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری امنیت برای شبکه اینترنت اشیا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New Security Architecture for IoT Network ترجمه عنوان مقاله  معماری امنیت جدید برای شبکه اینترنت اشیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط  اینترنت و شبکه های گسترده و رایانش امن مجله  کارگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پیشنهاد در شبکه اعتماد کاربر ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پیشنهاد در شبکه اعتماد کاربر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving top-K recommendation with truster and trustee relationship in user trust network ترجمه عنوان مقاله  بهبود پیشنهاد برتر k با رابطه مندی اعتماد کننده و مورد اعتماد در شبکه اعتماد کاربر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم هدوپ پردازش زبان طبیعی اسناد صفحات وب ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم هدوپ پردازش زبان طبیعی اسناد صفحات وب ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A hadoop based platform for natural language processing of web pages and documents ترجمه عنوان مقاله  پلتفرم مبتنی بر هدوپ برای پردازش زبان طبیعی اسناد و صفحات وب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب سایت شبکه اجتماعی سازمان غیر دولتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب سایت شبکه اجتماعی سازمان غیر دولتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Use of social networking websites among NGOs in the Greater Accra Region of Ghana ترجمه عنوان مقاله  استفاده از وب سایت های شبکه های اجتماعی در میان سازمان های غیر دولتی در منطقه اکرا در غنا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه نوآوری نگرش نسبت به شرکت در رسانه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه نوآوری نگرش نسبت به شرکت در رسانه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Context, context, context: Priming theory and attitudes towards corporations in social media ترجمه عنوان مقاله  زمینه، چارچوب، زمینه: نظریه نوآوری و نگرش نسبت به شرکت ها در رسانه های اجتماعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بحران خود کشی رسانه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بحران خود کشی رسانه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Self-mocking crisis strategy on social media: Focusing on Alibaba chairman Jack Ma in China ترجمه عنوان مقاله  استراتژی بحران خودکشی در رسانه های اجتماعی: تمرکز بر جی م، رئیس هیات Alibaba در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود اعتبار فیسبوک تعامل سهامداران ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود اعتبار فیسبوک تعامل سهامداران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Staking reputation on stakeholders: How does stakeholders’ Facebook engagement help or ruin a company’s  reputation? ترجمه عنوان مقاله  اعتبار سهامداران در ذینفعان: چگونه تعامل سهامداران فیس بوک در بهبود اعتبار فیسبوک یا خراب کردن اعتبار آن موثر  هستند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و روابط عمومی و سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و روابط عمومی و سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Control mutuality, social media, and organization-public relationships: A study of local animal welfare  organizations’ donors ترجمه عنوان مقاله  تقابل كنترل، رسانه های اجتماعی و روابط عمومی و سازمانی: مطالعه اهداكنندگان سازمان های رفاه خانوار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فرهنگ مشارکت ارتباطات متقابل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فرهنگ مشارکت ارتباطات متقابل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Rethinking the circuit of culture: How participatory culture has transformed cross-cultural communication ترجمه عنوان مقاله  انتقاد از مدار فرهنگ: چگونه فرهنگ مشارکتی ارتباطات متقابل فرهنگی را تغییر داده است فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت،  مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of social […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی فناوری اطلاعات – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی فناوری اطلاعات (به انگلیسی Information Technology یا IT) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره فناوری اطلاعات از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات به ترتیب سال انتشار: