دانلود رایگان مقاله ISI آلودگی هوا به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات آلودگی هوا بر کودکان مبتلا به بیماری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات آلودگی هوا بر کودکان مبتلا به بیماری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات کوتاه مدت عوامل هواشناختی و آلودگی هوا بر روی کودکان مبتلا به بیماری دست-پا-دهان در گیلین، چین عنوان انگلیسی مقاله Short-term effects of meteorological factors and air pollution on childhood hand-foot-mouth disease in Guilin, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و خطر ابتلا به سرطان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و خطر ابتلا به سرطان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و خطر ابتلا به سرطان در دوران کودکی: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در تهران عنوان انگلیسی مقاله Exposure to ambient air pollution and risk of childhood cancers: A population-based study in Tehran, Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انجمن شهری آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از پنومونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انجمن شهری آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از پنومونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انجمن شهری کوتاه مدت تعدیل شده جوی آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از پنومونی در هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Urban climate modified short-term association of air pollution with pneumonia mortality in Hong Kong انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های حسابداری مواد شیمیایی مبتنی بر مصرف ملی عنوان انگلیسی مقاله Indicators for national consumption-based accounting of chemicals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی توده ذرات – ماشین بردار پشتیبانی (PSO-SVM) ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی برای پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری کوتاه مدت عنوان انگلیسی مقاله A hybrid PSO-SVM model based on clustering algorithm for short-term atmospheric pollutant concentration forecasting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد تصمیم گیری چند صفتی برای فرآیند پیرولیز Aegle marmelos با استفاده از TOPSIS و تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری: ارزیابی انتشارات موتور از طریق دمانگاری فروسرخ جدید عنوان انگلیسی مقاله Multi-attribute decision-making approach for Aegle marmelos pyrolysis process using TOPSIS and Grey Relational Analysis: Assessment of engine emissions […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه زندگی پروفایلهای انتشار اتمسفری از نیروگاه های زمین گرمایی ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of atmospheric emission profiles of the Italian geothermal power plants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کود آزاد کنترل شده کیسه ای بر فقدان نیتروژن ، انتشار گازهای گلخانه ای و میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو عنوان انگلیسی مقاله Effect of bag-controlled release fertilizer on nitrogen loss, greenhouse gas emissions, and nitrogen applied amount in peach production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر سبز بر اساس دیدگاه برداری عنوان انگلیسی مقاله Spatial-temporal characteristics of green travel behavior based on vector perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص مجدد متمرکز مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها (DEA) مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی عنوان انگلیسی مقاله Centralized DEA-based reallocation of emission permits under cap and trade regulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر پروفایل های انتشار گاز گلخانه ای ، پویایی و تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی در بین عوامل کلیدی تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مازاد راه آهن و جاده بر انتشار دی اکسید کربن در چین: تجزیه و تحلیل فضایی زمانی عنوان انگلیسی مقاله Spillover effects of railway and road on CO2 emission in China: A spatiotemporal analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرمایش جهانی چرخه زندگی جذب CO2 – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرمایش جهانی چرخه زندگی جذب CO2 – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر گرمایش جهانی چرخه زندگی جذب CO2 توسط احتراق حلقه شیمیایی گاززدایی در محل با استفاده از حامل های اکسیژن ایلمنیت عنوان انگلیسی مقاله Life cycle global warming impact of CO2 capture by in-situ gasification chemical looping combustion using ilmenite oxygen carriers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته آلودگی هوا به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر