دانلود رایگان مقاله ISI گازهای گلخانه ای به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای از خاک دانمارک و ایرلند عنوان انگلیسی مقاله Effects of dairy processing sludge and derived biochar on greenhouse gas emissions from Danish and Irish soils نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و راهبرد های توسعه پایدار در اوراسیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و راهبرد های توسعه پایدار در اوراسیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی ها و چالش های توسعه پایدار در اوراسیا عنوان انگلیسی مقاله Strategies and challenges of sustainable development in Eurasia انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها برای شرکت های پتروشیمی معمولی در چین عنوان انگلیسی مقاله Comparative lifecycle greenhouse gas emissions and their reduction potential for typical petrochemical enterprises in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم  لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی محیطی سطح مزرعه سیستم های لبنی ارگانیک در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Farm level environmental assessment of organic dairy systems in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه عمر انتشار گازهای گلخانه ای در وزارت دفاع نروژ برای کاهش تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله Assessing life cycle greenhouse gas emissions in the Norwegian defence sector for climate change mitigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر بازده حذف و اتلاف شعله بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز و صنایع فرآیند شیمیایی در جنوب شرقی تگزاس از طریق مدل سازی و شبیه سازی CAMx عنوان انگلیسی مقاله Effect of Flare destruction and removal efficiencies on regional ozone pollution from oil, gas and chemical […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا: چشم انداز چرخه عمر با توجه به مصرف آب، مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه های داخلی عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria decision making for sustainability assessment of boxboard production: A life cycle perspective considering water consumption, energy consumption, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای عنوان انگلیسی مقاله Quantifying greenhouse gas emissions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Effect of foreign direct investments, economic development and energy consumption on greenhouse gas emissions in developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی عنوان انگلیسی مقاله Carbon leakage and limited efficiency of greenhouse gas taxes on food products انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کود آزاد کنترل شده کیسه ای بر فقدان نیتروژن ، انتشار گازهای گلخانه ای و میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو عنوان انگلیسی مقاله Effect of bag-controlled release fertilizer on nitrogen loss, greenhouse gas emissions, and nitrogen applied amount in peach production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستاوردهای ارزش شرکت ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستاوردهای ارزش شرکت ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر هاله ای یا اثر فرشته مغضوب؟ دستاوردهای ارزش شرکت ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) عنوان انگلیسی مقاله Halo effect or fallen angel effect? Firm value consequences of greenhouse gas emissions and reputation for corporate social responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار گاز گلخانه ای و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار گاز گلخانه ای و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی انتشار گاز گلخانه ای از رشد اقتصادی در کشورهای V4 عنوان انگلیسی مقاله Decoupling of Greenhouse Gas Emissions from Economic Growth in V4 countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقاله ISI گازهای گلخانه ای (Greenhouse Gases) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف گازهای گلخانه ای: گاز گلخانه ای به گازی در جو یک سیاره گفته می شود که در محدوده مادون قرمز به جذب و انتشار پرتوها می پردازد. این فرایند علت اساسی اثر گلخانه ای است. گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین که به طور طبیعی در آن وجود دارند شامل بخار آب، کربن دی اکسید، متان، دی نیتروژن مونوکسید و ازون می باشند اما فعالیت های بشری، بر سطوح بسیاری از این گازها در جو افزوده است.
رشته های مرتبط: محیط زیست، مهندسی انرژی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات گازهای گلخانه ای در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.