دانلود رایگان مقاله ISI بانکداری به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 10 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند عنوان انگلیسی مقاله A survey on bankers’ perception of corporate social responsibility in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری: نقش تعدیل کننده وضعیت بانک اصلی و دارایی عنوان انگلیسی مقاله Service quality, satisfaction, trust, and loyalty: the moderating role of main-bank and wealth status انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مشتری از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی: به سوی یک مدل یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی به عنوان یک علامت خطر: حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The financial crisis as a wake-up call: corporate governance and bank performance in an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا عنوان انگلیسی مقاله Non-performing loans and monetary policy dynamics in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه گذاری در سرمایه فکری بهره وری را بهبود می بخشد؟ مدارک پانل از بانکهای تجاری در هند عنوان انگلیسی مقاله Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای تحلیل تأثیر پذیرش بانکداری موبایلی بر تعامل و رضایت مشتری: مطالعه موردی بانکداری موبایلی در ایران عنوان انگلیسی مقاله A Model to Analyze the Effect of Mobile Banking Adoption on Customer Interaction and Satisfaction : A Case Study of M-Banking in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق کیفی در صنعت خدمات بانکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق کیفی در صنعت خدمات بانکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکست و بهبود خدمات چند کاناله در دوره آنلاین به آفلاین (O2O): یک تحقیق کیفی چند روشی در صنعت خدمات بانکی عنوان انگلیسی مقاله Multichannel service failure and recovery in a O2O era: A qualitative multimethod research in the banking services industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز عرب در رسانه های اجتماعی: چگونه بانک ها در کویت از اینستاگرام برای روابط عمومی استفاده می کنند عنوان انگلیسی مقاله An Arab perspective on social media: How banks in Kuwait use instagram for public relations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر بانکداری موبایلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر بانکداری موبایلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش سن شناختی در توضیح مقاومت در برابر بانکداری موبایلی در بین سالمندان عنوان انگلیسی مقاله The role of cognitive age in explaining mobile banking resistance among elderly people انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معضل ابعاد واحدهای تصمیم گیری: یک رویکرد ساده برای افزایش قدرت متفاوت تحلیل پوششی داده ها عنوان انگلیسی مقاله The curse of dimensionality of decision-making units: A simple approach to increase the discriminatory power of data envelopment analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]