دانلود رایگان مقاله ISI بانکداری یا مدیریت امور بانکی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب سبد سهام با حساب های ذهنی: یک مدل متوازن با ریسک گریزی درون زاد عنوان انگلیسی مقاله Portfolio selection with mental accounts: An equilibrium model with endogenous risk aversion انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مطلع شدن از زیان در گذر زمان و کیفیت اقلام تعهدی بر انتشار اوراق قرضه شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مطلع شدن از زیان در گذر زمان و کیفیت اقلام تعهدی بر انتشار اوراق قرضه شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر مطلع شدن از زیان در گذر زمان و کیفیت اقلام تعهدی بر انتشار اوراق قرضه شرکت: تاثیر موسسات مالی و اعتباری عنوان انگلیسی مقاله The effect of timely loss recognition and accrual quality on corporate bond spread: the influence of legal and financial institutions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد: یک رویکرد فرا مرزی عنوان انگلیسی مقاله Comparison of banking innovation in low-income countries: A meta-frontier approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش ها و فرصت های پذیرش بانکداری الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط – شرکت های کوچک و متوسط در اردن عنوان انگلیسی مقاله The Challenges and Opportunities of E-banking Adoption for Small to Mid-Sized Enterprises – SMEs in Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی عنوان انگلیسی مقاله Investigating the role of UTAUT and e-service quality in internet banking adoption setting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از بانکداری تلفن همراه: یک مطالعه قیاسی با شرکت کنندگان برزیلی و ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Mobile banking use: A comparative study with Brazilian and U.S. participants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند عنوان انگلیسی مقاله A survey on bankers’ perception of corporate social responsibility in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری: نقش تعدیل کننده وضعیت بانک اصلی و دارایی عنوان انگلیسی مقاله Service quality, satisfaction, trust, and loyalty: the moderating role of main-bank and wealth status انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مشتری از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی: به سوی یک مدل یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی به عنوان یک علامت خطر: حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The financial crisis as a wake-up call: corporate governance and bank performance in an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا عنوان انگلیسی مقاله Non-performing loans and monetary policy dynamics in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته بانکداری یا مدیریت امور بانکی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر