دانلود رایگان مقالات بیس بیمه - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان هدفمند کاهش مالیات دستمزد در پاسخ به کرونا – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان هدفمند کاهش مالیات دستمزد در پاسخ به کرونا – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش مالیات حقوق و دستمزد به عنوان پاسخی به COVID-19 چقدر هدفمند است؟ شواهد از چین عنوان انگلیسی مقاله How well-targeted are payroll tax cuts as a response to COVID-19? evidence from China نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ ملی و ریسک پذیری: شواهدی از صنعت بیمه عنوان انگلیسی مقاله National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نابرابری پرداختی مدیر عامل اجرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نابرابری پرداختی مدیر عامل اجرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نابرابری پرداختی مدیر عامل اجرایی، شکاف پرداختی مدیر عامل اجرایی و تیم مدیریت ارشد و اکتساب حق بیمه عنوان انگلیسی مقاله CEO pay inequity, CEO-TMT pay gap, and acquisition premiums انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند: یک رویکرد واقعاً چند متغیره عنوان انگلیسی مقاله Impact of liberalisation on Indian life insurance industry: A truly multivariate approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تأثیر نقدینگی بر گسترش اوراق مشارکت فاجعه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تأثیر نقدینگی بر گسترش اوراق مشارکت فاجعه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تأثیر نقدینگی بر گسترش اوراق مشارکت فاجعه عنوان انگلیسی مقاله Measuring the liquidity impact on catastrophe bond spreads انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکتساب حق بیمه و شناخت دارایی های نامشهود قابل تشخیص در ترکیبات تجاری قبل و بعد از پذیرش IFRS عنوان انگلیسی مقاله Acquisition premiums and the recognition of identifiable intangible assets in business combinations pre and post IFRS adoption انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد عنوان انگلیسی مقاله Earnings Notifications, Investor Attention, and the Earnings Announcement Premium انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس بیمه به زبان انگلیسی از مجلات ISI