دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت عملکرد - صفحه 2 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتارهای رهبری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتارهای رهبری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردی به عملکرد شغلی کارکنان از طریق متغیرهای محیطی کاری و رفتارهای رهبری عنوان انگلیسی مقاله An approach to employees’ job performance through work environmental variables and leadership behaviours انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای نوظهور و جهت گیری کارآفرینی و کارکرد سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای نوظهور و جهت گیری کارآفرینی و کارکرد سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موضع گیری کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید در بازارهای نوظهور: نقش واسطه ای تشخیص فرصت عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and new venture performance in emerging markets: the mediating role of opportunity recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی شغلی و انواع مختلف عملکرد کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی شغلی و انواع مختلف عملکرد کارکنان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ناامنی شغلی و عملکرد کارکنان: بررسی انواع مختلف عملکرد، منابع رتبه بندی و سطوح عنوان انگلیسی مقاله Job insecurity and employee performance: examining different types of performance, rating sources and levels انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق اشتیاق کارآفرین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق اشتیاق کارآفرین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان از طریق رهبری مبادله ای و اشتیاق کارآفرین در میان کارمندان پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Predicting employee performance through transactional leadership and entrepreneur’s passion among the employees of Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل مدیریت و مدیریت درآمد واقعی  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل مدیریت و مدیریت درآمد واقعی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های کنترل مدیریت و مدیریت سود واقعی: تأثیرات بر عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Management control systems and real earnings management: Effects on firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان – تیلور اند فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان – تیلور اند فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه مرخصی تکمیلی خانوادگی و عملکرد کارکنان: تفکیک مهیا بودن و استفاده کردن عنوان انگلیسی مقاله Supplemental family leave provision and employee performance: Disentangling availability and use انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور اند فرانسیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت از شیوه های منابع انسانی و عملکرد کارکنان: یک مدل میانجیگری تعدیل شده از مشارکت و سلامت عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction with HR practices and employee performance: A moderated mediation model of engagement and health انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک و عملکرد شرکت با نقش میانجی گر نوآوری مدل کسب و کار – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک و عملکرد شرکت با نقش میانجی گر نوآوری مدل کسب و کار – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت ریسک و عملکرد شرکت با نقش میانجی گر نوآوری مدل کسب و کار. شواهدی از اردن عنوان انگلیسی مقاله Risk Management Practices and Firm Performance with a Mediating Role of Business Model Innovation. Observations from Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های پاسخ تقاضا: فراتر از دوگانگی رژیم نیچه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های پاسخ تقاضا: فراتر از دوگانگی رژیم نیچه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های پاسخ تقاضا: فراتر از دوگانگی رژیم نیچه عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation in demand response firms: Beyond the niche-regime dichotomy انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه: شواهدی از تایوان عنوان انگلیسی مقاله The efects of managerial ability on frm performance and the mediating role of capital structure: evidence from Taiwan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معیار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معیار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت: تاثیر اعتماد به نفس کاذب مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله The impact of corporate governance measures on firm performance: the influences of managerial overconfidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی خرد چابکی استراتژیک در بازارهای در حال ظهور – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی خرد چابکی استراتژیک در بازارهای در حال ظهور – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبانی خرد چابکی استراتژیک در بازارهای در حال ظهور: شواهد تجربی MNE های ایتالیایی در هند عنوان انگلیسی مقاله Microfoundations of Strategic Agility in Emerging Markets: Empirical Evidence of Italian MNEs in India انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Which internal corporate governance mechanisms drive corporate sustainability? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت عملکرد به زبان انگلیسی از مجلات ISI