دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 19 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد عنوان انگلیسی مقاله Earnings Notifications, Investor Attention, and the Earnings Announcement Premium انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت درآمد واقعی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت درآمد واقعی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت سود واقعی: یک رابطه غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله Corporate diversification and accrual and real earnings management: a non-linear relationship انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر عنوان انگلیسی مقاله Earnings management in the aftermath of the zero-earnings discontinuity disappearance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد عنوان انگلیسی مقاله Impairment Reversals: unbiased reporting or earnings management? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کنندگان عملکرد مالی تامین مالی خرد در بنگلادش – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کنندگان عملکرد مالی تامین مالی خرد در بنگلادش – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی عملکرد مالی تامین مالی خرد را در بنگلادش تعیین می کند؟ تحلیل داده های پانل عنوان انگلیسی مقاله What determines the financial performance of microfinance institutions in Bangladesh? a panel data analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلیشه شدن جنسیت با موقعیت، انتصاب مدیران زن و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلیشه شدن جنسیت با موقعیت، انتصاب مدیران زن و عملکرد مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کلیشه شدن جنسیت با موقعیت، انتصاب مدیران زن و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله Gender Stereotyping by Location, Female Director Appointments and Financial Performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه الگوهای بافت کسب و کار و عملکرد مالی در داده های شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه الگوهای بافت کسب و کار و عملکرد مالی در داده های شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره رابطه بین الگوهای بافت کسب و کار و عملکرد مالی در داده های شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله About relationship between business text patterns and financial performance in corporate data انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های تعاونی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and financial performance in social cooperative enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات ویژگی های حاکمیت شرکتی و تاخیر گزارش مالی بر گزارش عملکرد مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Impact of corporate governance attributes and financial reporting lag on corporate financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه میان کشوری اقدمات و عملکرد سبز و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه میان کشوری اقدمات و عملکرد سبز و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه میان کشوری اقدمات سبز، عملکرد سبز و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله A cross-country comparison of green initiatives, green performance and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت برنامه های وفاداری برای عملکرد عملیاتی و مالی هتل عنوان انگلیسی مقاله Do loyalty programs really matter for hotel operational and financial performance? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای لحن و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای لحن و عملکرد مالی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای لحن و عملکرد مالی: شواهدی از مصر عنوان انگلیسی مقاله Tone disclosure and financial performance: evidence from Egypt انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Supply chain risk’s impact on corporate financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI