دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 19 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت سرمایه و نقدینگی و اختلال مالی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت سرمایه و نقدینگی و اختلال مالی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نسبت سرمایه و نقدینگی و اختلال مالی. شواهد موجود در صنعت بانکداری اروپا عنوان انگلیسی مقاله Capital and liquidity ratios and financial distress. Evidence from the European banking industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC): یک دیدگاه دارای ریسک عنوان انگلیسی مقاله Real earnings management in public vs. private firms in the GCC countries: a risk perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس در کشور مالزی عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance strength and stock market liquidity in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های پنج ساله: امور مالی چین – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های پنج ساله: امور مالی چین – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های پنج ساله، امور مالی چین و پیامدهای آن عنوان انگلیسی مقاله Five-year plans, China finance and their consequences انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده : شواهد ارائه شده از صنعت بیمه انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Do Chief Executives’ Traits Affect the Financial Performance of Risk-trading Firms? Evidence from the UK Insurance Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی عنوان انگلیسی مقاله CEO managerial ability and the marginal value of cash انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه عنوان انگلیسی مقاله Accounting Quality and Media Attention around Seasoned Equity Offerings انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای محیطی و اجتماعی شرکت های تعاونی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای محیطی و اجتماعی شرکت های تعاونی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای محیطی و اجتماعی شرکت های تعاونی و عملکرد مالیِ پس انداز و تعاونی های اعتباری در کشور کنیا عنوان انگلیسی مقاله Cooperative social and environmental disclosure and financial performance of savings and credit cooperatives in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری امور حسابداری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری امور حسابداری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری امور حسابداری: شواهدی از شرکت های کوچک خصوصی عنوان انگلیسی مقاله Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پس انداز و درآمد بر مصرف انرژی تاثیر می گذارند؟ شواهدی از کشورهای G-7 عنوان انگلیسی مقاله Do Savings and Income affect energy consumption? An Evidence from G-7 countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پس انداز (غیر) منطقی خانوارها؟ یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله (Ir)rational households’ saving behavior? An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تأثیرگذار بر طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان عنوان انگلیسی مقاله The impact factors on the hospital high length of stay outliers انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعیه های درآمد، توجه سرمایه گذاران و حق بیمه اعلام درآمد عنوان انگلیسی مقاله Earnings Notifications, Investor Attention, and the Earnings Announcement Premium انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI