دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 10 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ و عملکرد سازمانی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات تأمین مالی خرد در کنیا عنوان انگلیسی مقاله Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance Institutions in Kenya انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی خدمات از طریق توانمند سازی؟ مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی در هتل ها عنوان انگلیسی مقاله Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشینه ها و پیامدهای رفتار سازمانی مثبت: نقش سرمایه روانشناختی در ارتقاء بهزیستی کارکنان در سازمان های ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The antecedents and consequences of positive organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا همه عناصر سرمایه فکری سبز به پایداری تجارت کمک می کند؟ شواهدی در زمینه مالزی با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل عنوان انگلیسی مقاله Do all elements of green intellectual capital contribute toward business sustainability? Evidence from the Malaysian context using the Partial Least Squares method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری: تأثیر واسطه ای کیفیت خدمات ادراک شده عنوان انگلیسی مقاله The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری با عملکرد بالا و قصد ترک کردن: مدل واسطه مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله Role of burnout and mentoring between high performance work system and intention to leave: Moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین ارزش های فرهنگی، هوش فرهنگی و سبک های مذاکره عنوان انگلیسی مقاله The relationship between cultural values, cultural intelligence and negotiation styles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری شیوه های توانمند سازی توسط شرکت ها و چگونگی تاثیر این شیوه بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری شیوه های توانمند سازی توسط شرکت ها و چگونگی تاثیر این شیوه بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکت ها شیوه های توانمند سازی را به کار میگیرند و چگونه چنین شیوه ای بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد؟ چشم انداز معاوضه هزینه-مبادله عنوان انگلیسی مقاله Why firms adopt empowerment practices and how such practices affect firm performance? A transaction cost-exchange perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اشتغال بر نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اشتغال بر نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر اشتغال بر نوآوری تحت ساختارهای مختلف بازار: یافته های شرکتهای تولید کننده کره عنوان انگلیسی مقاله Employment effect of innovation under different market structures: Findings from Korean manufacturing firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشتری مداری کارکنان و رضایت مشتری در بخش خدمات عمومی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشتری مداری کارکنان و رضایت مشتری در بخش خدمات عمومی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشتری مداری کارکنان و رضایت مشتری در بخش خدمات عمومی: نقش واسطه ای کیفیت خدمات عنوان انگلیسی مقاله Employees’ customer orientation and customer satisfaction in the public utility sector: The mediating role of service quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای روش شناختی در وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای روش شناختی در وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه زمانی نرخ بهره مهم است؟ دو رویکرد روش شناختی در وفاداری عنوان انگلیسی مقاله When do interest rates matter? Two methodological approaches to loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت در صنعت هواپیمایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت در صنعت هواپیمایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت در صنعت هواپیمایی عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility as a determinant of corporate reputation in the airline industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI