دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 9 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله The effects of national cultural values on individuals’ intention to participate in peer-to-peer sharing economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Effects of different leadership styles on hospitality workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر: یک استراتژی “نرم” از طریق حضور اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Enhancing customer trust in peer-to-peer accommodation: A “soft” strategy via social presence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده: نقش عشق به برند عنوان انگلیسی مقاله The impact of brand personality on consumer behavior: the role of brand love انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه مهارت های میان فرهنگی از طریق داوطلبی شرکت های بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه مهارت های میان فرهنگی از طریق داوطلبی شرکت های بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه مهارت های میان فرهنگی از طریق داوطلبی شرکت های بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Developing cross-cultural competencies through international corporate volunteerism انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات، اعتقادات و انگیزش: پیشگویی ها نسبت به تخصیص منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Information, beliefs and motivation: The antecedents to HR attributions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل عنوان انگلیسی مقاله A UNISON framework for knowledge management of university–industry collaboration and an illustration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت عنوان انگلیسی مقاله CEO power and corporate social responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان: یک بررسی نظام مند ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting employee performance: a systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مرور ادبیات (Literature Review) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل عنوان انگلیسی مقاله Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم و عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط مالزی عنوان انگلیسی مقاله Mediating effect of innovative culture and organizational learning between leadership styles at third-order and organizational performance in Malaysian SMEs انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه گذاری در سرمایه فکری بهره وری را بهبود می بخشد؟ مدارک پانل از بانکهای تجاری در هند عنوان انگلیسی مقاله Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری: چشم انداز هزینه و سود عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of organizations’ switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI