دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 8 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری: یک تحقیق در دو زمینه خدماتی عنوان انگلیسی مقاله The dark side of feeling trusted for hospitality employees: An investigation in two service contexts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست مدرنیسم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست مدرنیسم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست پست مدرنیسم عنوان انگلیسی مقاله Experiential marketing and the changing nature of extraordinary experiences in post-postmodern consumer culture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی کلی رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل عنوان انگلیسی مقاله Predicting overall customer satisfaction: Big data evidence from hotel online textual reviews انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام کارمند و جستجوی شغلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام کارمند و جستجوی شغلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخدام کارمند و جستجوی شغلی: به سمت یک ادغام چند سطحی عنوان انگلیسی مقاله Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “قدرت برای کارگران”: توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور عنوان انگلیسی مقاله “Power to the workers”: Empowering shop floor workers with worker-centric digital designs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت روستایی: یک مطالعه مقطعی در ۱۱ استان غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction, work stress, and turnover intentions among rural health workers: a cross-sectional study in 11 western provinces of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی عنوان انگلیسی مقاله The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله The role of moral decoupling in the causes and consequences of unethical pro-organizational behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله The effects of national cultural values on individuals’ intention to participate in peer-to-peer sharing economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Effects of different leadership styles on hospitality workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش اعتماد مشتری در تطابق نظیر به نظیر: یک استراتژی “نرم” از طریق حضور اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Enhancing customer trust in peer-to-peer accommodation: A “soft” strategy via social presence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده: نقش عشق به برند عنوان انگلیسی مقاله The impact of brand personality on consumer behavior: the role of brand love انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI