دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 8 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز: یک بررسی ادبیات هدفمند از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management: A systematic literature review from 2007 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان: نقش واسطه ای خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Employee engagement and job performance in Lebanon: the mediating role of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خانواده فرا ملی: یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده عنوان انگلیسی مقاله The transnational family: A typology and implications for work-family balance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی کشاورزان عنوان انگلیسی مقاله The role of risk preferences and loss aversion in farmers’ energy-efficient appliance use behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری: یک تحقیق در دو زمینه خدماتی عنوان انگلیسی مقاله The dark side of feeling trusted for hospitality employees: An investigation in two service contexts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست مدرنیسم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست مدرنیسم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی تجربی و تغییر ماهیت تجربیات برجسته در فرهنگ مصرف کننده پست پست مدرنیسم عنوان انگلیسی مقاله Experiential marketing and the changing nature of extraordinary experiences in post-postmodern consumer culture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی کلی رضایت مشتری: شواهد کلان داده از بررسی آنلاین هتل عنوان انگلیسی مقاله Predicting overall customer satisfaction: Big data evidence from hotel online textual reviews انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام کارمند و جستجوی شغلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام کارمند و جستجوی شغلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخدام کارمند و جستجوی شغلی: به سمت یک ادغام چند سطحی عنوان انگلیسی مقاله Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “قدرت برای کارگران”: توانمندسازی کارگران بخش تولید کارخانه با طرحهای دیجیتالی کارگر محور عنوان انگلیسی مقاله “Power to the workers”: Empowering shop floor workers with worker-centric digital designs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای پذیرش اهداف توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت روستایی: یک مطالعه مقطعی در ۱۱ استان غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction, work stress, and turnover intentions among rural health workers: a cross-sectional study in 11 western provinces of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی عنوان انگلیسی مقاله The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله The role of moral decoupling in the causes and consequences of unethical pro-organizational behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI