دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 6 از 20 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران: بررسی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between nurse managers’ leadership style and patients’ perception of the quality of the care provided by nurses: Cross sectional survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در بازاریابی مدیریت زباله های جامد عنوان انگلیسی مقاله The relationship among customer operant resources, online value co-creation and electronic-word-of-mouth in solid waste management marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار: چشم اندازی از تبادل اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Justice perceptions, perceived insider status, and gossip at work: A social exchange perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای منابع انسانی: یک مطالعه اکتشافی در مورد کیفیت در قطر عنوان انگلیسی مقاله Human resources disclosure: an exploratory study of the quality in Qatar انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار: شواهد تجربی درباره نقش پنهان سازی دانش عنوان انگلیسی مقاله Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ ملی و ریسک پذیری: شواهدی از صنعت بیمه عنوان انگلیسی مقاله National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری: بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری عنوان انگلیسی مقاله Effect of service-related resources on employee and customer outcomes in trade shows انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز عنوان انگلیسی مقاله Nexus between green intellectual capital and green human resource management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در صنعت میهمان نوازی چین عنوان انگلیسی مقاله The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان: ارزیابی جشنواره عنوان انگلیسی مقاله Co-creation experience and place attachment: Festival evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری عنوان انگلیسی مقاله Strategies for creating value through individual and collective customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از بافت هندی عنوان انگلیسی مقاله Progressive human resource management and firm performance: Empirical evidence from Indian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI