دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 7 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و مشغولیت کاری: بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر منابع مرتبط با خدمات بر نتایج کارمند و مشتری در نمایشگاه تجاری عنوان انگلیسی مقاله Effect of service-related resources on employee and customer outcomes in trade shows انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز عنوان انگلیسی مقاله Nexus between green intellectual capital and green human resource management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در صنعت میهمان نوازی چین عنوان انگلیسی مقاله The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان: ارزیابی جشنواره عنوان انگلیسی مقاله Co-creation experience and place attachment: Festival evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری عنوان انگلیسی مقاله Strategies for creating value through individual and collective customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از بافت هندی عنوان انگلیسی مقاله Progressive human resource management and firm performance: Empirical evidence from Indian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت: چشم انداز سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the impact of human resource planning programs in addressing the strategic goal of the firm: An organizational perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم: : نقش واسطه ای از استراتژی های کار عاطفی عنوان انگلیسی مقاله Frontline employees’ passion and emotional exhaustion: The mediating role of emotional labor strategies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش و نگرش ها در بازار مسکن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش و نگرش ها در بازار مسکن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش”؟ نگرش ها در بازار مسکن عنوان انگلیسی مقاله “Smarter information, smarter consumers”? Insights into the housing market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی: یک مدل میانجی تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence, emotional labor, perceived organizational support, and job satisfaction: A moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری: نقش تعدیل کننده وضعیت بانک اصلی و دارایی عنوان انگلیسی مقاله Service quality, satisfaction, trust, and loyalty: the moderating role of main-bank and wealth status انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI