دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 7 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه هم‌آفرینی و وابستگی به مکان: ارزیابی جشنواره عنوان انگلیسی مقاله Co-creation experience and place attachment: Festival evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری عنوان انگلیسی مقاله Strategies for creating value through individual and collective customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از بافت هندی عنوان انگلیسی مقاله Progressive human resource management and firm performance: Empirical evidence from Indian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت: چشم انداز سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the impact of human resource planning programs in addressing the strategic goal of the firm: An organizational perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم: : نقش واسطه ای از استراتژی های کار عاطفی عنوان انگلیسی مقاله Frontline employees’ passion and emotional exhaustion: The mediating role of emotional labor strategies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش و نگرش ها در بازار مسکن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش و نگرش ها در بازار مسکن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “اطلاعات هوشمندانه، مصرف کنندگان باهوش”؟ نگرش ها در بازار مسکن عنوان انگلیسی مقاله “Smarter information, smarter consumers”? Insights into the housing market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی: یک مدل میانجی تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence, emotional labor, perceived organizational support, and job satisfaction: A moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری: نقش تعدیل کننده وضعیت بانک اصلی و دارایی عنوان انگلیسی مقاله Service quality, satisfaction, trust, and loyalty: the moderating role of main-bank and wealth status انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز: یک بررسی ادبیات هدفمند از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management: A systematic literature review from 2007 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان: نقش واسطه ای خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Employee engagement and job performance in Lebanon: the mediating role of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خانواده فرا ملی: یک نوع شناسی و مفاهیم تعادل کار-خانواده عنوان انگلیسی مقاله The transnational family: A typology and implications for work-family balance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی کشاورزان عنوان انگلیسی مقاله The role of risk preferences and loss aversion in farmers’ energy-efficient appliance use behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI