دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 11 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – کاربرد مدیریت پروژه عنوان انگلیسی مقاله Enhancing client-agency relationship quality in the advertising industry – an application of project management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سبز کردن صنعت میهمان نوازی: چگونه شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی در هتل ها تأثیر دارد؟ یک مطالعه ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی (HRM) شیوه ها و عملکرد سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی (HRM) شیوه ها و عملکرد سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) شیوه ها و عملکرد سازمانی: نقش واسطه ای توانمندی های کارمندان عنوان انگلیسی مقاله Human resource management (HRM) practices and organizational performance: The mediating role of employee competencies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راحتی تحویل خرید آنلاین برای افزایش رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راحتی تحویل خرید آنلاین برای افزایش رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس  این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استبدادی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استبدادی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری استبدادی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سرمايه روانشناختی و نقش واسطه ای ترس و سکوت دفاعی عنوان انگلیسی مقاله Authoritarian leadership and employee creativity: The moderating role of psychological capital and the mediating role of fear and defensive silence انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتحاد تولید کنندگان و شرکت‌های خدماتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتحاد تولید کنندگان و شرکت‌های خدماتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتحاد تولید کنندگان و شرکت‌های خدماتی: روابط و تنظیمات جهت‌گیری کارآفرینی و نوآوری ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Alliances of service firms and manufacturers: Relations and configurations of entrepreneurial orientation and hybrid innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی – MDPI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی – MDPI 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی عنوان انگلیسی مقاله An Empirical Study Analyzing Job Productivity in Toxic Workplace Environments انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر چرخه عمر شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر چرخه عمر شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility extend firm life-cycles? ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده کلان داده برای تعیین مشخصات مشتری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده کلان داده برای تعیین مشخصات مشتری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI نمایه scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Using big data from Customer Relationship […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد مدل مفهومی این مقاله دارای مدل مفهومی میباشد نوع مقاله ISI نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر عنوان انگلیسی مقاله Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند رهبری استبدادی با خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند رهبری استبدادی با خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند رهبری استبدادی با خلاقیت کارکنان: تأثیر تبادل رهبری-عضو، شناسایی گروه و فاصله قدرت عنوان انگلیسی مقاله Linking authoritarian leadership to employee creativity: The influences of leader–member exchange, team identification and power distance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI