دانلود رایگان مقالات بیس منابع انسانی و روابط کار - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی جامع در روابط اشتغال فریلنسر – وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی جامع در روابط اشتغال فریلنسر – وایلی

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی جامع در روابط اشتغال فریلنسر: نقش نیازهای سازمانی و قراردهای روانشناختی فریلنسر عنوان انگلیسی مقاله Inclusive human resource management in freelancers’ employment relationships: The role of organizational needs and freelancers’ psychological contracts انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقا رفتار کار نوآورانه با یادگیری محل کار – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقا رفتار کار نوآورانه با یادگیری محل کار – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتقا رفتار کار نوآورانه از طریق یادگیری محل کار در میان کارکنان دانش کسب و کارهای کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Nurturing Innovative Work Behaviour through Workplace Learning among Knowledge Workers of Small and Medium Businesses انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه سرمایه انسانی و سیاست سرمایه گذاری – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه سرمایه انسانی و سیاست سرمایه گذاری – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هزینه سرمایه انسانی و سیاست سرمایه گذاری عنوان انگلیسی مقاله Human capital cost and investment policy انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Master Journal List – Scopus نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار: یک بررسی فرا تحلیلی درباره اثرات مرتبط و روایی قابل پیش بینی افزایشی عنوان انگلیسی مقاله Cultural intelligence and work-related outcomes: A meta-analytic examination of joint effects and incremental predictive validity انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و نظارت اجحاف آمیز – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد کارکنان و نظارت سوء استفاده آمیز: نقش اختیار بیش از حد ناظر عنوان انگلیسی مقاله Employee performance and abusive supervision: The role of supervisor over-attributions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعارض: یک مطالعه کیفی از ادراکات کارکنان سلامت روان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعارض: یک مطالعه کیفی از ادراکات کارکنان سلامت روان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تعارض: یک مطالعه کیفی از ادراکات کارکنان سلامت روان از عواملی که ممکن است درگیری با بستری روانی قانونی را تحت تاثیر قرار دهد عنوان انگلیسی مقاله Conflict management: A qualitative study of mental health staff’s perceptions of factors that may influence conflicts with forensic mental health inpatients […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی مشتری مدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی مشتری مدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A social exchange perspective on why and when ethical leadership foster customer-oriented […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکتی فراتر از پیوند میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکتی فراتر از پیوند میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرکتی فراتر از پیوند میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد اقتصادی: مطالعه واکنشهای فردی مدیران و کارکنان منابع انسانی به مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Moving Beyond the Link Between HRM and Economic Performance: A Study on the Individual Reactions of HR Managers and Professionals to Sustainable […]