دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت کیفیت و بهره وری - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش های کیفی در زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به مزایای بیماران عنوان انگلیسی مقاله Quality efforts in medical supply chains considering patient benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شباهت ها و تفاوت ها در سنجش، ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین آسیایی و غربی عنوان انگلیسی مقاله Similarities and differences in Asian and Western travelers’ service performance measurement, evaluation and outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غربالگری برای علائم کیفیت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غربالگری برای علائم کیفیت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نکته هایی که مهم هستند: غربالگری برای علائم کیفیت در مرحله قبل از خدمات حرفه ای خرید عنوان انگلیسی مقاله The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی: اثر تعدیل کننده مکانیسم های حکومتی عنوان انگلیسی مقاله Quality management practices and inter-organizational project performance: Moderating effect of governance mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار شرکت های کوچک و متوسط تولید در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار شرکت های کوچک و متوسط تولید در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار شرکت های کوچک و متوسط تولید در غنا عنوان انگلیسی مقاله Marketing innovation and sustainable competitive advantage of manufacturing SMEs in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۶۴۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی و نگرش فرهنگ نسبت به ایمنی بیمار در میان پرستاران عنوان انگلیسی مقاله A structural model of total quality management, work values, job satisfaction and patient‐safety‐culture attitude among nurses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری مشترک عملکرد تیم عملیاتی را در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد تنظیم می کند: شواهدی از مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (BPR) عنوان انگلیسی مقاله Shared Leadership Regulates Operational Team Performance in the Presence of Extreme Decisional Consensus/Conflict: Evidences from Business Process Reengineering انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی عنوان انگلیسی مقاله Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری در صنعت قند هند عنوان انگلیسی مقاله Technical Change and Productivity Growth in the Indian Sugar Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of quality management systems on firm performance ترجمه عنوان مقاله تاثیر سیستم […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت کیفیت و بهره وری به زبان انگلیسی از مجلات ISI