دانلود رایگان مقاله ISI بیمارستان به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do health information technology investments […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل طرح ریزی فازی ناخوشایند برای تصمیم گیری چند معیاره – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل طرح ریزی فازی ناخوشایند برای تصمیم گیری چند معیاره – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hesitant fuzzy linguistic projection model to multi-criteria decision making for hospital decision […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تأثیرگذار بر طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان عنوان انگلیسی مقاله The impact factors on the hospital high length of stay outliers انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی افقی بیمارستان ها – آیا این مورد تاثیری بر اثربخشی آن ها دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Horizontal Integration of Hospitals – Does it have an Impact on their Effectiveness? انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – کاربرد در ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Income-expense analysis in medical institutions-Application in Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ رفتاری مشتری در خدمات سرپایی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ رفتاری مشتری در خدمات سرپایی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ های رفتاری مشتری در خدمات سرپایی بیمارستان: یک رویکرد اندازه گیری ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Assessing service quality and customer behavioral responses in hospital outpatient services: A formative measurement approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران: یک ارزیابی تجربی عنوان انگلیسی مقاله Patient-perceived hospital service quality: an empirical assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان های چینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان های چینی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementation of Knowledge Management in Chinese Hospitals ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان های چینی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری راواندا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری راواندا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing the cost of laparotomy at a rural district hospital in Rwanda using time-driven activity-based costing ترجمه عنوان مقاله ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری در بیمارستان – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری در بیمارستان – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computerized Brain Database Management System for Radiological Department in Hospital ترجمه عنوان مقاله سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری برای دپارتمان رادیولوژی در بیمارستان فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت مصرف کننده و وفاداری در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات، رضایت مصرف کننده و وفاداری در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: Thinking for the future ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات، رضایت مصرف کننده و وفاداری در بیمارستان ها: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع باز اندیشی برای تغییر سازمانی در بیمارستان عمومی – NCBI 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع باز اندیشی برای تغییر سازمانی در بیمارستان عمومی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Re-thinking barriers to organizational change in public hospitals ترجمه عنوان مقاله موانع باز اندیشی برای تغییر سازمانی در بیمارستان های عمومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

دانلود رایگان مقاله ISI بیمارستان (Hospital) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت و پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بیمارستان اینجا کلیک نمایید.