دانلود رایگان مقاله ISI حاکمیت شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدام مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی باعث پایداری شرکت می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Which internal corporate governance mechanisms drive corporate sustainability? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت: موردی از بازار سرمایه مصری عنوان انگلیسی مقاله Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی: شواهدی از یک اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance reform and family firms: Evidence from an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی در حسابرسی های پایداری عنوان انگلیسی مقاله Correlates of internal audit function involvement in sustainability audits انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی خطر آشفتگی مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی خطر آشفتگی مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیرانی با تجربه خارجی و فرار مالیاتی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Directors with foreign experience and corporate tax avoidance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت سهامداران بزرگ و کیفیت حاکمیت شرکتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت سهامداران بزرگ و کیفیت حاکمیت شرکتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت سهامداران بزرگ و کیفیت حاکمیت شرکتی: تجزیه و تحلیل شرکتهای برزیلی عنوان انگلیسی مقاله Large shareholders’ power and the quality of corporate governance: An analysis of Brazilian firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نو ظهور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نو ظهور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نو ظهور: شواهدی از ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and earnings quality: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی به عنوان یک علامت خطر: حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The financial crisis as a wake-up call: corporate governance and bank performance in an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های سرمایه گذاران بین پول نقد و حق رای: شواهدی از سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی عنوان انگلیسی مقاله Investors’ choices between cash and voting rights: Evidence from dual-class equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عواملی که بر استفاده درک شده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط کمیته مدیریت اجرایی و حسابرسی تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایان حاکمیت شرکتی و شروع پلت فرم حاکمیت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایان حاکمیت شرکتی و شروع پلت فرم حاکمیت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پایان “حاکمیت شرکتی”: سلام “پلت فرم حاکمیت” عنوان انگلیسی مقاله The End of ‘Corporate’ Governance: Hello ‘Platform’ Governance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

دانلود رایگان مقاله ISI حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
حاکمیت شرکتی: راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان – را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی اینجا کلیک نمایید.