دانلود رایگان مقاله ISI حاکمیت شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی سازمان های پلتفرم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی سازمان های پلتفرم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیکربندی سازمان های پلتفرم: پیامدهایی برای مشارکت مکمل عنوان انگلیسی مقاله Configurations of platform organizations: Implications for complementor engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و استراتژی های MNE در اقتصادهای نوظهور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و استراتژی های MNE در اقتصادهای نوظهور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و استراتژی های MNE در اقتصادهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and MNE strategies in emerging economies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای مشارکت در رویه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای مشارکت در رویه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای مشارکت در رویه های مسئولیت دار اجتماعی و محیط زیست عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and financial performance for engaging socially and environmentally responsible practices انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و درستی قیمت هدف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و درستی قیمت هدف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و درستی قیمت هدف عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and target price accuracy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت عنوان انگلیسی مقاله Women on corporate boards and firm’s financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل حاکمیت شرکتی و رژیم نظارت خارجی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل حاکمیت شرکتی و رژیم نظارت خارجی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۶۷۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۲۰ در سال ۲۰۱۹ شاخص SJR ۰٫۲۷۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm age, corporate […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی: شواهد تجربی از کانادا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای درآمد غیر GAAP در صورت اعلام سود توسط شرکت های انگلیس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای درآمد غیر GAAP در صورت اعلام سود توسط شرکت های انگلیس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای درآمد غیر GAAP در صورت اعلام سود توسط شرکت های انگلیس: اثر نقدینگی بازار عنوان انگلیسی مقاله Non-GAAP Earnings Disclosures on the Face of the Income Statement by UK Firms: The Effect on Market Liquidity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های چینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های چینی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های چینی عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure and investment decisions of Chinese SOEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, firm value, and influential institutional ownership انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی: شواهد از چین عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Evidence From China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
حاکمیت شرکتی: راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان – را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی اینجا کلیک نمایید.