دانلود رایگان مقاله ISI رفتار شهروندی سازمانی OCB به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای رفتار شهروندی سازمانی به سمت محیط و عملکرد محیطی در یک محوطه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Green Human Resource Management for Organisational Citizenship Behaviour Towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله احساس افتخار اما همراه با گناه؟ کشف ماهیت متناقض رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله Feeling proud but guilty? Unpacking the paradoxical nature of unethical pro-organizational behavior انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در صنعت میهمان نوازی چین عنوان انگلیسی مقاله The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگری: یک تحقیق در دو زمینه خدماتی عنوان انگلیسی مقاله The dark side of feeling trusted for hospitality employees: An investigation in two service contexts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان: یک بررسی نظام مند ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting employee performance: a systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مرور ادبیات (Literature Review) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هنگامی که کار خوب باعث همدلی و ذهن آگاهی می شود عنوان انگلیسی مقاله When do-good meets empathy and mindfulness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فرهنگ بر مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فرهنگ بر مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر فرهنگ و زیرساختها بر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و تصویر کشور: مورد کویت عنوان انگلیسی مقاله The influence of culture and infrastructure on CSR and country image: The case of Kuwait انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سبز کردن صنعت میهمان نوازی: چگونه شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی در هتل ها تأثیر دارد؟ یک مطالعه ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی (OCB) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی (OCB) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا رفتار شهروندی سازمانی (OCB) یک پیش بینی کننده برای هوش فرهنگی (CQ) می باشد؟ عنوان انگلیسی مقاله Is the Organizational Citizenship Behavior (OCB) a predictor for the Cultural Intelligence (CQ)? انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضوابط رفتارهای شهروندی سازمانی سرویس گرا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضوابط رفتارهای شهروندی سازمانی سرویس گرا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer evaluations of service-oriented organizational citizenship behaviors: Agentic and communal differences ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و ضوابط رفتارهای شهروندی سازمانی سرویس گرا فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد استادان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد استادان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Moderation effect of organizational citizenship behavior on the performance of lecturers ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل کننده رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد استادان فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of ethical leadership on organizational citizenship behavior: The moderating role of workplace ostracism ترجمه عنوان مقاله تاثير رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش […]

دانلود رایگان مقاله ISI رفتار شهروندی سازمانی (Organizational Citizenship Behavior) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی اینجا کلیک نمایید.