دانلود رایگان مقاله ISI فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای شبکه های حسگر بی سیم برداشت انرژی عنوان انگلیسی مقاله AHP based relay selection strategy for energy harvesting wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت شاخص ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت شاخص ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت شاخص ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی: شواهدی از شرکت های فهرست شده در استان جیانگ سو، چین عنوان انگلیسی مقاله Constructing internal audit quality evaluation index: evidence from listed companies in Jiangsu province, China نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه توزیع لجستیک تجارت الکترونیک در زمینه داده های بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه توزیع لجستیک تجارت الکترونیک در زمینه داده های بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه توزیع لجستیک تجارت الکترونیک در زمینه داده های بزرگ: یک تحلیل موردی از JD.COM عنوان انگلیسی مقاله E-commerce logistics distribution mode in big-data context: A case analysis of JD.COM انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ایمنی مواد غذایی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ایمنی مواد غذایی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هشدار اولیه خطر و کنترل ایمنی مواد غذایی بر اساس یکپارچه سازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته با روش تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت عنوان انگلیسی مقاله Risk early warning and control of food safety based on an improved analytic hierarchy process integrating quality control analysis method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی برای شناسایی مفهوم طراحی بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hybridized fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy weighted average for identifying optimal design concept انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب فن آوری های تبدیل انرژی پایدار برای پس مانده های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب فن آوری های تبدیل انرژی پایدار برای پس مانده های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب فن آوری های تبدیل انرژی پایدار برای پس مانده های کشاورزی: تحلیل سلسله مراتبی فازی VIKOR از منظر چرخه عمر عنوان انگلیسی مقاله Selecting sustainable energy conversion technologies for agricultural residues: A fuzzy AHP-VIKOR based prioritization from life cycle perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی وسیع AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله AHP–TOPSIS integration extended with Pythagorean fuzzy sets for information security risk analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت سلسله مراتب و دسته بندی متن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت سلسله مراتب و دسته بندی متن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت سلسله مراتب و دسته بندی متن بر مبنای استراتژی آزادسازی و مدل حداقل اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله Hierarchy construction and text classification based on the relaxation strategy and least information model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش شناسی AHP در پویا شناسی سامانه ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش شناسی AHP در پویا شناسی سامانه ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از روش شناسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در پویا شناسی سامانه ها: مدل سازی برای ارزیابی فناوری سلامت در بیماری فتق عنوان انگلیسی مقاله Use of the AHP methodology in system dynamics: Modelling and simulation for health technology assessments to determine the correct prosthesis choice for hernia […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب شرکت مدیریت کشتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب شرکت مدیریت کشتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب شرکت مدیریت کشتی: موردی از کره جنوبی عنوان انگلیسی مقاله The Ship Management Firm Selection: The Case of South Korea انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی زنجیره تامین آگروفود پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند منظوره ترکیبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی زنجیره تامین آگروفود پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند منظوره ترکیبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی زنجیره تامین آگروفود پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند منظوره ترکیبی دو مرحله ای عنوان انگلیسی مقاله Sustainable agro-food supply chain design using two-stage hybrid multi-objective decision-making approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت کارآفرینی زنان با استفاده از چارچوب AHP – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت کارآفرینی زنان با استفاده از چارچوب AHP – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی زنان با استفاده از چارچوب فازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عنوان انگلیسی مقاله Modeling the critical success factors of women entrepreneurship using Fuzzy AHP Framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح معتبر برای تصمیم گیری چند معیاره هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح معتبر برای تصمیم گیری چند معیاره هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح معتبر برای تصمیم گیری چند معیاره هوشمند و مؤثر عنوان انگلیسی مقاله A validation scheme for intelligent and effective multiple criteria decision-making انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP: فرآیند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. انتخاب سنجه ها یا Criterions بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه های شناسایی شده نامزدها ارزیابی می شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه Alternative یا Candidates بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.
رشته های مرتبط: مدیریت و مهندسی صنایع
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی اینجا کلیک نمایید.