مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 48 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد نوآوری در فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد نوآوری در فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد نوآوری در فناوری از طریق ادغام و جمع آوری های مرزی: چشم انداز خرد بنیادین عنوان انگلیسی مقاله Triggering technological innovation through cross-border mergers and acquisitions: A micro-foundational perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل عنوان انگلیسی مقاله Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عدالت بر قصد خرید مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عدالت بر قصد خرید مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر عدالت ادراک شده از سازمانهای تجارت عادلانه بر قصد خرید مصرف کنندگان به سمت محصولات تجارت عادلانه عنوان انگلیسی مقاله Effects of perceived justice of fair trade organizations on consumers’ purchase intention toward fair trade products انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری داخلی عنوان انگلیسی مقاله Corporate entrepreneurship as a strategic approach for internal innovation performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری در زمینه خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری در زمینه خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت مشتری در زمینه خدمات: یک تحقیق تجربی از ساختار، پیشینه و پیامدهای آن عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement in the service context: An empirical investigation of the construct, its antecedents and consequences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبادله بین بازارهای دور و نهادی مبدائی: تأثیر فشارهای بازار داخلی بر انتخاب بازار صادرات شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله The trade-off between institutionally proximal and distal markets: The impact of home market pressures on firms’ export market selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی: شواهدی از ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting leverage during a financial crisis: Evidence from Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرید همراه: تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید عنوان انگلیسی مقاله Companion shopping: the influence on mall brand experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی: نقش درونی سازی برند کارمندان عنوان انگلیسی مقاله Aligning employees’ attitudes and behavior with hospitality brands: The role of employee brand internalization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوهای مختلف در تکامل مدلهای تجاری سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Different patterns in the evolution of digital and non-digital ventures’ business models انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Evaluating university industry collaborative research centers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI