مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 48 از 69 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هنگامی که کار خوب باعث همدلی و ذهن آگاهی می شود عنوان انگلیسی مقاله When do-good meets empathy and mindfulness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میانجی گری شبکه یک مرکز رشد: چگونه توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد را فعال یا محدود می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله The network mediation of an incubator: How does it enable or constrain the development of incubator firms’ business networks? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان بر رهبری زنجیره تامین خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of cap-and-trade mechanism and consumers’ environmental preferences on a retailer-led supply Chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مصرف برند لوکس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مصرف برند لوکس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد نوعی از شیوه های مصرف برند لوکس عنوان انگلیسی مقاله Constructing a typology of luxury brand consumption practices انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل: چشم انداز سرمایه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Building Guanxi network in the mobile social platform: A social capital perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید و به اشتراک گذاری یک ارزش بزرگتر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید و به اشتراک گذاری یک ارزش بزرگتر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید و به اشتراک گذاری یک ارزش بزرگتر: یک مدل فرایند دوگانه CSV (مقادیر جدا شده توسط کاما) بین شرکتی مربوط به عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Creating and sharing a bigger value: A dual process model of inter-firm CSV relative to firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در هتل ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی خدمات از طریق توانمند سازی؟ مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی در هتل ها عنوان انگلیسی مقاله Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری طراحی و رفتار خرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری طراحی و رفتار خرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری طراحی و رفتار خرید برای محصولات تکمیل شده عنوان انگلیسی مقاله Design innovation and purchase behavior for augmented products انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید محتوا ارزش های مورد استفاده در فرانت اند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید محتوا ارزش های مورد استفاده در فرانت اند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید محتوا ارزش های مورد استفاده در فرانت اند (front end) برنامه های توسعه زیرساختی عنوان انگلیسی مقاله The co-creation of values-in-use at the front end of infrastructure development programs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش بین المللی و عملکرد صادرات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایش بین المللی و عملکرد صادرات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهانی شده: تأثیر گرایش بین المللی بر عملکرد صادرات عنوان انگلیسی مقاله Born global: the influence of international orientation on export performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای تحلیل تأثیر پذیرش بانکداری موبایلی بر تعامل و رضایت مشتری: مطالعه موردی بانکداری موبایلی در ایران عنوان انگلیسی مقاله A Model to Analyze the Effect of Mobile Banking Adoption on Customer Interaction and Satisfaction : A Case Study of M-Banking in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری های زیرساختی و پویایی کارآفرینی در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار افزایشی جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار افزایشی جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه خصوصیات زنانه مزیت زن بودن است؟ اعتبار افزایشی صفات جنسیتی بر جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان عنوان انگلیسی مقاله How Feminine is the Female Advantage? Incremental validity of gender traits over leader sex on employees’ responses انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI