مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 49 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرید همراه: تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید عنوان انگلیسی مقاله Companion shopping: the influence on mall brand experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگی نگرش و رفتار کارکنان با برندهای مهمان نوازی: نقش درونی سازی برند کارمندان عنوان انگلیسی مقاله Aligning employees’ attitudes and behavior with hospitality brands: The role of employee brand internalization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوهای مختلف در تکامل مدلهای تجاری سرمایه گذاری های دیجیتال و غیر دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Different patterns in the evolution of digital and non-digital ventures’ business models انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت و دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Evaluating university industry collaborative research centers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش فرهنگ نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش فرهنگ نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش فرهنگ نوآوری باز در ابتکارات خوشه ای: نقش اعتماد و عدم تقارن اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله Establishing open innovation culture in cluster initiatives: The role of trust and information asymmetry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد: شواهدی از صنعت ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Differentiating two types of learning in contract design: Evidence from the construction industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی: چشم انداز اپیدمیولوژیک عنوان انگلیسی مقاله Viral marketing on social networks: An epidemiological perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت برند بر ارزیابی مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت برند بر ارزیابی مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر شخصیت برند زبانی بر ارزیابی مصرف کننده در تبلیغات: شخصیت داخلی و خارجی عنوان انگلیسی مقاله The effect of verbal brand personification on consumer evaluation in advertising: Internal and external personification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا زیبایی یک پاداش نیکو است؟ بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی عنوان انگلیسی مقاله Is beauty a premium? A study of the physical attractiveness effect in service encounters انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی ژن وای در افریقای جنوبی و رومانی عنوان انگلیسی مقاله YouTube marketing communication demographic and usage variables influence on Gen Y’s cognitive attitudes in South Africa and Romania انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای خورشیدی حساس به رنگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای خورشیدی حساس به رنگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پیش بینی فناوری: بررسی مجدد تجزیه و تحلیل اولیه سلولهای خورشیدی حساس به رنگ (DSSCs) عنوان انگلیسی مقاله An assessment of technology forecasting: Revisiting earlier analyses on dye-sensitized solar cells (DSSCs) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماهیت مخرب دیجیتالی شدن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماهیت مخرب دیجیتالی شدن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روشی برای پیش بینی ماهیت مخرب دیجیتالی شدن در صنعت ماشین سازی عنوان انگلیسی مقاله A method for anticipating the disruptive nature of digitalization in the machine-building industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI