مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 50 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد پیوند دادن وضعیت اقتصادی اجتماعی به رفتار وفاداری مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله On linking socioeconomic status to consumer loyalty behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف خرید محصولات سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف خرید محصولات سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا ارزش های نوع دوستانه و خودخواهانه بر نگرش مصرف کنندگان و اهداف خرید به سوی محصولات بسته بندی شده سازگار با محیط زیست تأثیر می گذارند؟ یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Do altruistic and egoistic values influence consumers’ attitudes and purchase intentions towards eco-friendly packaged products? An […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست و سقوط سازمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست و سقوط سازمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکست و سقوط سازمان – یک مطالعه کتابشناختی از منظر علمی عنوان انگلیسی مقاله Organizational failure and decline – A bibliometric study of the scientific frontend انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی: مبنی بر صنایع به شده آلوده A-share در بورس اوراق بهادار شانگهای عنوان انگلیسی مقاله Quality of environmental information disclosure and enterprise characteristics: Based on heavily polluted industries of A-share in the Shanghai Stock Exchange انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات اجرای سیاست حداقل دستمزد: جبران خسارت، رفتارهای كاری و كیفیت زندگی عنوان انگلیسی مقاله Effects of minimum wage policy implementation: Compensation, work behaviors, and quality of life انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان در مقابل پول: نقش تلاش درک شده در ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Time versus money: The role of perceived effort in consumers’ evaluation of corporate giving انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری: چشم انداز هزینه و سود عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of organizations’ switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان محصولات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان محصولات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله David در مقابل Goliath – عوامل کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان محصولات علایق ویژه در خرده فروشی آنلاین عنوان انگلیسی مقاله David versus Goliath – Service quality factors for niche providers in online retailing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدلی و ذهن آگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هنگامی که کار خوب باعث همدلی و ذهن آگاهی می شود عنوان انگلیسی مقاله When do-good meets empathy and mindfulness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میانجی گری شبکه یک مرکز رشد: چگونه توسعه شبکه های تجاری شرکتهای مرکز رشد را فعال یا محدود می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله The network mediation of an incubator: How does it enable or constrain the development of incubator firms’ business networks? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان بر رهبری زنجیره تامین خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of cap-and-trade mechanism and consumers’ environmental preferences on a retailer-led supply Chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مصرف برند لوکس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مصرف برند لوکس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد نوعی از شیوه های مصرف برند لوکس عنوان انگلیسی مقاله Constructing a typology of luxury brand consumption practices انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد شبکه Guanxi در پلت‌فرم اجتماعی موبایل: چشم انداز سرمایه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Building Guanxi network in the mobile social platform: A social capital perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI