مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 52 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط: بررسی روابط بین سازمانی در یک اکوسیستم عنوان انگلیسی مقاله Open innovation in SMEs: Exploring inter-organizational relationships in an ecosystem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش فرسودگی و مربی گری بین سیستم کاری با عملکرد بالا و قصد ترک کردن: مدل واسطه مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله Role of burnout and mentoring between high performance work system and intention to leave: Moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحث برجسته همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحث برجسته همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردی برای شناسایی مباحث برجسته همگرایی فناوری: مطالعه موردی برای چاپ سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله An approach to identify emergent topics of technological convergence: A case study for 3D printing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تجربیات قبلی و منابع خاص شرکت در خروجی صادرات شرکت های کوچک و متوسط (SME) اقتصاد توسعه یافته از بازارهای در حال ظهور: مکمل یا جبران کننده؟ عنوان انگلیسی مقاله Effects of prior market experiences and firm-specific resources on developed economy SMEs’ export exit from emerging markets: Complementary […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرگرمی در محیط کار و مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری: نقش سرمایه روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مطلوب بودن وب سایت شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مطلوب بودن وب سایت شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نکته هایی که توسط مصرف کنندگان در بررسی مطلوب بودن وب سایت شرکت ها تایید شده اند: یک مطالعه تجربی از موسسات مالی در انگلستان و روسیه عنوان انگلیسی مقاله Cues adopted by consumers in examining corporate website favorability: An empirical study of financial institutions in the UK and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت روابط از طریق تأثیر گذاران در رسانه های اجتماعی: تأثیر آگاهی پیروان از تأیید پرداختی عنوان انگلیسی مقاله Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنوع فرهنگی بر عملکرد نوآوری شرکت های تابعه چند ملیتی (MNC) در اتحادیه های استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله The impact of cultural diversity on innovation performance of MNC subsidiaries in strategic alliances انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های دستیابی به ارزش پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های دستیابی به ارزش پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان تسریع برای تأثیرگذاری: شیوه های تخریب ساختار برای دستیابی به ارزش پروژه عنوان انگلیسی مقاله Accelerating time to impact: Deconstructing practices to achieve project value انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامت نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله To be or not to be a host in the peer-to-peer accommodation sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش روانشناسی مثبت در بهبود عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی: یک مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله The Role of Positive Psychology in Improving Employees’ Performance and Organizational Productivity: An Experimental Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری با موسسات آموزش عالی برای نوآوری موفق شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Collaboration with higher education institutions for successful firm innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی همگرایی فناوری در زمینه تحقیقات روباتیک عنوان انگلیسی مقاله Identifying technology convergence in the field of robotics research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI