مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 52 از 68 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انسجام یا انعطاف پذیری؟ تناقض تغییر برای مسیر نوآوری دیجیتال توسعه دهندگان بر روی پلتفرم های باز عنوان انگلیسی مقاله Coherence or flexibility? The paradox of change for developers’ digital innovation trajectory on open platforms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اطلاعات در زنجیره تامین خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استفاده از اطلاعات در یک زنجیره تامین خرده فروشی: یک داده کاوی علمی سببی و رویکرد مدل سازی تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله The role of information usage in a retail supply chain: A causal data mining and analytical modeling approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت درک شده مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت درک شده مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کیفیت درک شده مواد غذایی، انصاف در قیمت، ارزش درک شده و رضایت بر ملاقات دوباره مشتریان و اهداف دهان به دهان به سوی رستوران های مواد غذایی ارگانیک عنوان انگلیسی مقاله The influence of perceived food quality, price fairness, perceived value and satisfaction on customers’ revisit and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه: غوطه وری دانش آموزان، فعالیت های بازی، عملکرد تیم و نتایج یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Mobile game-based learning in secondary education: Students’ immersion, game activities, team performance and learning outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خریدهای مشتریان در بازار آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خریدهای مشتریان در بازار آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل شمارش کلی در خریدهای مشتریان در بازار آنلاین به آفلاین (O2O) عنوان انگلیسی مقاله A Generalized Count Model on Customers’ Purchases in O2O Market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر الگوهای نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر الگوهای نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر الگوهای نوآوری باز با استفاده از تجزیه و تحلیل حق العمل مبتنی بر ثبت اختراع عنوان انگلیسی مقاله Monitoring patterns of open innovation using the patent-based brokerage analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت کیفیت و عملکرد پروژه بین سازمانی: اثر تعدیل کننده مکانیسم های حکومتی عنوان انگلیسی مقاله Quality management practices and inter-organizational project performance: Moderating effect of governance mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمینه های تحقیق و توسعه مشاغل نوظهور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمینه های تحقیق و توسعه مشاغل نوظهور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی زمینه های تحقیق و توسعه مشاغل نوظهور (R&BD) مبتنی بر مدل سازی و تجسم موضوع با داده های حق مالکیت معنوی عنوان انگلیسی مقاله Identifying emerging Research and Business Development (R&BD) areas based on topic modeling and visualization with intellectual property right data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سبک های اتصال و پذیرش بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در سایت های شبکه ای اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Attachment styles and electronic word of mouth (e-WOM) adoption on social networking sites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت فرایند خلاقانه و عملکرد محصول جدید: نقش سرعت توسعه محصول جدید و ترغیب رهبری به خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Creative process engagement and new product performance: The role of new product development speed and leadership encouragement of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری پویا برای معابر وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری پویا برای معابر وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قیمت گذاری پویا برای معابر وسیله نقلیه: استفاده از بسته بندی و شبیه سازی برای بهینه سازی درآمد عنوان انگلیسی مقاله Dynamic pricing for vehicle ferries: Using packing and simulation to optimize revenues انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مصرف کننده از تجارت آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مصرف کننده از تجارت آنلاین به آفلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک اثرات تجربه فیزیکی و ادغام اطلاعات بر استفاده مصرف کننده از تجارت آنلاین به آفلاین عنوان انگلیسی مقاله Understanding the effects of physical experience and information integration on consumer use of online to offline commerce انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرقت کارمند خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرقت کارمند خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرقت کارمند خرده فروشی: یک مطالعه از ترک کردن اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله Retail employee pilferage: A study of moral disengagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI