مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 53 از 73 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار افزایشی جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار افزایشی جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه خصوصیات زنانه مزیت زن بودن است؟ اعتبار افزایشی صفات جنسیتی بر جنسیت رهبر در پاسخ کارکنان عنوان انگلیسی مقاله How Feminine is the Female Advantage? Incremental validity of gender traits over leader sex on employees’ responses انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدل تجاری در رشد بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدل تجاری در رشد بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش یک مدل تجاری در رشد بازار: تفاوت بین صنعت تبدیلی و صنعت نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The role of a business model in market growth: The difference between the converted industry and the emerging industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش ارزش تولید محتوا در پروژه های حرفه ای خدمات: نقش حرفه ای ها، مشتریان و تعاملات موثر آنها عنوان انگلیسی مقاله Enhancing value co-creation in professional service projects: The roles of professionals, clients and their effective interactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی برند و خرید اجباری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی برند و خرید اجباری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انطباق خودی، وابستگی برند و خرید اجباری عنوان انگلیسی مقاله Self-congruence, brand attachment and compulsive buying انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرات انگیزه بیرونی بر رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی: آشکارسازی ادراک مصرف کنندگان از مزایای تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behaviors in social commerce: Revealing consumers’ perceptions of social commerce benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مشترک محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل بر کامل بودن معنای کار عنوان انگلیسی مقاله Joint impact of ethical climate and external work locus of control on job meaningfulness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و نتایج کیفیت ارتباط در خدمات بانکی خرده فروشی: نقش تجربه مشتری عنوان انگلیسی مقاله Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تئوریهای خودی ضمنی و برجستگی ضرر و زیان بر ریسک مالی عنوان انگلیسی مقاله The impact of implicit self-theories and loss salience on financial risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا همه عناصر سرمایه فکری سبز به پایداری تجارت کمک می کند؟ شواهدی در زمینه مالزی با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل عنوان انگلیسی مقاله Do all elements of green intellectual capital contribute toward business sustainability? Evidence from the Malaysian context using the Partial Least Squares method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات افزایشی و اصلی در تولید کنندگان ارائه دهنده خدمات عنوان انگلیسی مقاله The role of customer knowledge development for incremental and radical service innovation in servitized manufacturers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سگ ها و گربه ها صاحب دارند: مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان و ارزش دهی اقتصادی آنها نسبت به حیوانات خانگی عنوان انگلیسی مقاله Dogs have masters, cats have staff: Consumers’ psychological ownership and their economic valuation of pets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف و پیش بینی تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ: یک مطالعه پیشرفته یادگیری کتابشناختی عنوان انگلیسی مقاله Discovering and forecasting interactions in big data research: A learning-enhanced bibliometric study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری: یک مطالعه اکتشافی در یک بازار خرده فروشی مد آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Linking lifestyle to customer lifetime value: An exploratory study in an online fashion retail market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI