مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 53 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت مقایسه حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی عنوان انگلیسی مقاله Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک توضیح پیکربندی شده برای طرح سیستم های مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه عنوان انگلیسی مقاله A configurational explanation for performance management systems’ design in project-based organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا کارمندان قوانین را می شکنند؟ درک رفتارهای قانون شکنی سازمانی در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Why do employees break rules? Understanding organizational rule-breaking behaviors in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازگشت به نیکی از بدی: مطالعه بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان فرا نقشی عنوان انگلیسی مقاله Returning good for evil: A study of customer incivility and extra-role customer service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی اخلاقی احساس خوبی دارد و تظاهر به خرید کردن را تسهیل می کند عنوان انگلیسی مقاله Moral decoupling feels good and makes buying counterfeits easy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی بر اثربخشی برنامه های وفاداری عنوان انگلیسی مقاله The similar versus divergent effects of pride and happiness on the effectiveness of loyalty programs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی باعث ایجاد اعتماد می شود و چه کسی در تجارت اجتماعی وفاداری را دریافت میکند؟ عنوان انگلیسی مقاله What creates trust and who gets loyalty in social commerce? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شباهت ها و تفاوت ها در سنجش، ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین آسیایی و غربی عنوان انگلیسی مقاله Similarities and differences in Asian and Western travelers’ service performance measurement, evaluation and outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولویت بندی روابط: مدل سرمایه گذاری و استراتژی های حفظ روابط در بحران های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Prioritizing relationships: The investment model and relationship maintenance strategies in organizational crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمورد ساخت ناکارآمدی قابلیت های پویا: دیدگاه هایی از کارآفرینان چینی شکست خورده عنوان انگلیسی مقاله Toward a construct of dynamic capabilities malfunction: Insights from failed Chinese entrepreneurs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دلبستگی خریداران به فروشگاه های خرده فروشی: پیشینه و تأثیر بر اهداف حمایتی عنوان انگلیسی مقاله Shoppers’ attachment with retail stores: Antecedents and impact on patronage intentions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی سازمانی و تصمیمات نمونه کارهای نوآوری: شواهدی از یک آزمایش نیمه طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Organizational complexity and innovation portfolio decisions: Evidence from a quasi-natural experiment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تجربه برند و کیفیت خدمات در مشارکت مشتری عنوان انگلیسی مقاله The influence of brand experience and service quality on customer engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI