مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 55 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ظرفیت های دانش در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ظرفیت های دانش در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی محرک شکست کسب و کار است؟ بررسی نقش ظرفیت های دانش داخلی و خارجی در طول بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله What drives business failure? Exploring the role of internal and external knowledge capabilities during the global financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تعاملی درخواست های عاطفی و عملکرد گذشته یک موسسه خیریه بر اثربخشی تبلیغات خیرخواهانه عنوان انگلیسی مقاله The interactive effect of emotional appeals and past performance of a charity on the effectiveness of charitable advertising انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیر تکاملی سیستم نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیر تکاملی سیستم نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیر تکاملی نوشته های سیستم نوآوری: مبانی فکری و روندهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Evolution of innovation system literature: Intellectual bases and emerging trends انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های سرمایه گذاران بین پول نقد و حق رای: شواهدی از سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی عنوان انگلیسی مقاله Investors’ choices between cash and voting rights: Evidence from dual-class equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه جامعه – طبیعت و فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه جامعه – طبیعت و فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه جامعه – طبیعت و فناوری (SNT): علل و درمان های سازمانی بیماری های ملی عنوان انگلیسی مقاله Society-nature-technology (SNT) nexus: Institutional causes and cures of national morbidities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده رشد و کاهش در انتشار بازی موبایل عنوان انگلیسی مقاله Determinants of growth and decline in mobile game diffusion انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و عملکرد شرکت: یافته هایی از رویکرد روش مخلوط عنوان انگلیسی مقاله Big data analytics and firm performance: Findings from a mixed-method approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار بر رابطه بین سرمایه گذاری خاص معامله تامین کننده و عملکرد شرکت تامین کننده عنوان انگلیسی مقاله The moderating effect of buyer purchasing strategy on the relationship between supplier transaction-specific investment and supplier firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غربالگری برای علائم کیفیت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غربالگری برای علائم کیفیت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نکته هایی که مهم هستند: غربالگری برای علائم کیفیت در مرحله قبل از خدمات حرفه ای خرید عنوان انگلیسی مقاله The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت جمعی در تنظیمات سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت جمعی در تنظیمات سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت جمعی در تنظیمات سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Collective engagement in organizational settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات تحویل غذا بدون سرنشین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات تحویل غذا بدون سرنشین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ابتکار درک شده از خدمات تحویل غذا بدون سرنشین و تأثیرات آن بر نگرش و اهداف رفتاری: نقش تعدیل کننده جنسیت و سن عنوان انگلیسی مقاله Perceived innovativeness of drone food delivery services and its impacts on attitude and behavioral intentions: The moderating role of gender and age انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز: تاثیرات تناسب اخلاقی حامی و ارتباط تیم خودی بر تیم های حمایت شده و درک مزایای خارجی عنوان انگلیسی مقاله Controversial sports sponsorships: Effects of sponsor moral appropriateness and self-team connection on sponsored teams and external benefit perceptions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک تیم غرفه دار با عملکرد بالا: یک چشم انداز سازمانی موقت عنوان انگلیسی مقاله Creating a high-performance exhibitor team: A temporary-organization perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI