مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 55 از 69 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی ها، استراتژی ها و عملکرد شرکت در انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Capabilities, strategies and firm performance in the United Kingdom انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نوآوری فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نوآوری فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی اولین علائم تسلط نوظهور در یک سیستم نوآوری فناوری: رویکردی جدید مبتنی بر حق ثبت اختراع عنوان انگلیسی مقاله Identifying first signals of emerging dominance in a technological innovation system: A novel approach based on patents انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت فوق فعال عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد پایداری تعاونی های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد پایداری تعاونی های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای ارزیابی عملکرد پایداری تعاونی های کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Model for assessing sustainability performance of agricultural cooperatives’ انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگامان بازار دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگامان بازار دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری استراتژیک برای پیشگامان بازار دیجیتال: بررسی تحول مدل سرمایه گذاری جمعی Wishberry عنوان انگلیسی مقاله Strategic learning for digital market pioneering: Examining the transformation of Wishberry’s crowdfunding model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های مدیریت پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های مدیریت پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های مدیریت پروژه و عملکرد پروژه های توسعه ی نرم افزاری: نقش مدیریت ریسک الزامات عنوان انگلیسی مقاله Project governance mechanisms and the performance of software development projects: Moderating role of requirements risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری از خود و دیگران: نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی عنوان انگلیسی مقاله Learning from own and others: The moderating role of performance aspiration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت: تأثیر ارتباطات داخلی بر رفتارهای حمایتی کارمندان عنوان انگلیسی مقاله Creating a positive emotional culture: Effect of internal communication and impact on employee supportive behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: شواهدی از زیاندیدگی در گذشته در چین عنوان انگلیسی مقاله Reliability of R&D capitalization: Evidence from ex post impairment in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارزش های فرهنگی و سبک های مذاکره – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین ارزش های فرهنگی، هوش فرهنگی و سبک های مذاکره عنوان انگلیسی مقاله The relationship between cultural values, cultural intelligence and negotiation styles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقش رهبران افقی در پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقش رهبران افقی در پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر شناسایی نقش رهبران افقی در پروژه ها: یک رویکرد روش ترکیبی متوالی عنوان انگلیسی مقاله Influencing factors of horizontal leaders’ role identity in projects: A sequential mixed method approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد ارزش در پروژه ها: به سوی یک دیدگاه روایی عنوان انگلیسی مقاله Value creation in projects: Towards a narrative perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مکانی برای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مکانی برای نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد مکانی برای نوآوری و فعالیت های دانش متمرکز: تجربه استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Place making for innovation and knowledge-intensive activities: The Australian experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI