مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 51 از 73 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی: چشم انداز اپیدمیولوژیک عنوان انگلیسی مقاله Viral marketing on social networks: An epidemiological perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت برند بر ارزیابی مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت برند بر ارزیابی مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر شخصیت برند زبانی بر ارزیابی مصرف کننده در تبلیغات: شخصیت داخلی و خارجی عنوان انگلیسی مقاله The effect of verbal brand personification on consumer evaluation in advertising: Internal and external personification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا زیبایی یک پاداش نیکو است؟ بررسی تأثیر جذابیت فیزیکی در فعالیت های خدماتی عنوان انگلیسی مقاله Is beauty a premium? A study of the physical attractiveness effect in service encounters انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از ارتباطات بازاریابی YouTube بر نگرشهای شناختی ژن وای در افریقای جنوبی و رومانی عنوان انگلیسی مقاله YouTube marketing communication demographic and usage variables influence on Gen Y’s cognitive attitudes in South Africa and Romania انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای خورشیدی حساس به رنگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای خورشیدی حساس به رنگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پیش بینی فناوری: بررسی مجدد تجزیه و تحلیل اولیه سلولهای خورشیدی حساس به رنگ (DSSCs) عنوان انگلیسی مقاله An assessment of technology forecasting: Revisiting earlier analyses on dye-sensitized solar cells (DSSCs) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماهیت مخرب دیجیتالی شدن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماهیت مخرب دیجیتالی شدن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روشی برای پیش بینی ماهیت مخرب دیجیتالی شدن در صنعت ماشین سازی عنوان انگلیسی مقاله A method for anticipating the disruptive nature of digitalization in the machine-building industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد پیوند دادن وضعیت اقتصادی اجتماعی به رفتار وفاداری مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله On linking socioeconomic status to consumer loyalty behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف خرید محصولات سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف خرید محصولات سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا ارزش های نوع دوستانه و خودخواهانه بر نگرش مصرف کنندگان و اهداف خرید به سوی محصولات بسته بندی شده سازگار با محیط زیست تأثیر می گذارند؟ یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Do altruistic and egoistic values influence consumers’ attitudes and purchase intentions towards eco-friendly packaged products? An […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست و سقوط سازمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست و سقوط سازمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکست و سقوط سازمان – یک مطالعه کتابشناختی از منظر علمی عنوان انگلیسی مقاله Organizational failure and decline – A bibliometric study of the scientific frontend انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی: مبنی بر صنایع به شده آلوده A-share در بورس اوراق بهادار شانگهای عنوان انگلیسی مقاله Quality of environmental information disclosure and enterprise characteristics: Based on heavily polluted industries of A-share in the Shanghai Stock Exchange انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات اجرای سیاست حداقل دستمزد: جبران خسارت، رفتارهای كاری و كیفیت زندگی عنوان انگلیسی مقاله Effects of minimum wage policy implementation: Compensation, work behaviors, and quality of life انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان در مقابل پول: نقش تلاش درک شده در ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Time versus money: The role of perceived effort in consumers’ evaluation of corporate giving انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی از قصد تغییر سازمانها به سمت برنامه ریزی منابع سازمانی ابری: چشم انداز هزینه و سود عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of organizations’ switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI