مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 51 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرات انگیزه بیرونی بر رفتارهای مصرف کننده در تجارت اجتماعی: آشکارسازی ادراک مصرف کنندگان از مزایای تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behaviors in social commerce: Revealing consumers’ perceptions of social commerce benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مشترک محیط اخلاقی و محل کار خارجی کنترل بر کامل بودن معنای کار عنوان انگلیسی مقاله Joint impact of ethical climate and external work locus of control on job meaningfulness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و نتایج کیفیت ارتباط در خدمات بانکی خرده فروشی: نقش تجربه مشتری عنوان انگلیسی مقاله Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تئوریهای خودی ضمنی و برجستگی ضرر و زیان بر ریسک مالی عنوان انگلیسی مقاله The impact of implicit self-theories and loss salience on financial risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا همه عناصر سرمایه فکری سبز به پایداری تجارت کمک می کند؟ شواهدی در زمینه مالزی با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل عنوان انگلیسی مقاله Do all elements of green intellectual capital contribute toward business sustainability? Evidence from the Malaysian context using the Partial Least Squares method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش توسعه دانش مشتری برای نوآوری خدمات افزایشی و اصلی در تولید کنندگان ارائه دهنده خدمات عنوان انگلیسی مقاله The role of customer knowledge development for incremental and radical service innovation in servitized manufacturers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سگ ها و گربه ها صاحب دارند: مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان و ارزش دهی اقتصادی آنها نسبت به حیوانات خانگی عنوان انگلیسی مقاله Dogs have masters, cats have staff: Consumers’ psychological ownership and their economic valuation of pets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف و پیش بینی تعاملات در تحقیقات داده های بزرگ: یک مطالعه پیشرفته یادگیری کتابشناختی عنوان انگلیسی مقاله Discovering and forecasting interactions in big data research: A learning-enhanced bibliometric study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند دادن سبک زندگی به ارزش طول عمر مشتری: یک مطالعه اکتشافی در یک بازار خرده فروشی مد آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Linking lifestyle to customer lifetime value: An exploratory study in an online fashion retail market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش های کیفی در زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به مزایای بیماران عنوان انگلیسی مقاله Quality efforts in medical supply chains considering patient benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری مشترک در تیم های پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری مشترک در تیم های پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری مشترک در تیم های پروژه: یک مدل مفهومی چند سطحی یکپارچه و برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله Shared leadership in project teams: An integrative multi-level conceptual model and research agenda انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کیفیت کتابچه راهنمای مصرف کننده بر رضایت مشتری: تأثیر واسطه ای کیفیت خدمات ادراک شده عنوان انگلیسی مقاله The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری و استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی: پیامدهایی بر عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Customer relationship management capabilities and social media technology use: Consequences on firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI