مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 47 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله The effects of national cultural values on individuals’ intention to participate in peer-to-peer sharing economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک واکنش مصرف کنندگان از تبلیغات شخصی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک واکنش مصرف کنندگان از تبلیغات شخصی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک واکنش مصرف کنندگان از تبلیغات شخصی آنلاین: یک طرح جدید انتخاب منطقی از دیدگاه اثرات منفی عنوان انگلیسی مقاله Understanding consumers’ reactance of online personalized advertising: A new scheme of rational choice from a perspective of negative effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات عملکرد نسبی هتل بر رفتار تبلیغات شفاهی الکترونیکی (eWOM) عنوان انگلیسی مقاله The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر کارگران گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Effects of different leadership styles on hospitality workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جدید بودن محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جدید بودن محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جدید بودن محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید: نقش های احتمالی وسعت دانش بازار و تاکتیک ها عنوان انگلیسی مقاله Product newness and product performance in new ventures: Contingent roles of market knowledge breadth and tacitness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شخصیت برند در رفتار مصرف کننده: نقش عشق به برند عنوان انگلیسی مقاله The impact of brand personality on consumer behavior: the role of brand love انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عاملان فردی و نهادینه شدگی در تعاملات تجارت به تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عاملان فردی و نهادینه شدگی در تعاملات تجارت به تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عاملان فردی و نهادینه شدگی در تعاملات تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Individual actors and embeddedness in business-to-business interactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات، اعتقادات، انگیزش و تخصیص منابع انسانی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات، اعتقادات و انگیزش: پیشگویی ها نسبت به تخصیص منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Information, beliefs and motivation: The antecedents to HR attributions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل مشتری برای تبادل اجتماعی در نوآوری مشترک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل مشتری برای تبادل اجتماعی در نوآوری مشترک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایل مشتری برای تبادل اجتماعی در نوآوری مشترک عنوان انگلیسی مقاله Customer disposition to social exchange in Co-innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های یادگیری و پویایی یادگیری: درک رویکردهای ناهمگون و موفقیت نسبی در کارآفرینی نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Learning orientations and learning dynamics: Understanding heterogeneous approaches and comparative success in nascent entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (e-WOM) بر قصد خرید آنلاین مصرف کنندگان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (e-WOM) بر قصد خرید آنلاین مصرف کنندگان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (e-WOM) بر قصد خرید آنلاین مصرف کنندگان در کشورهای اسلامی – مورد (امارات متحده عربی) عنوان انگلیسی مقاله The impact of electronic word of mouth (e-WOM) on the online purchase intention of consumers in the Islamic countries – a case of (UAE) انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت دانش درباره همکاری صنعت-دانشگاه و یک مدل عنوان انگلیسی مقاله A UNISON framework for knowledge management of university–industry collaboration and an illustration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی عنوان انگلیسی مقاله The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI