مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 46 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک بازار عمودی مرتبط عنوان انگلیسی مقاله The strategic incentive of corporate social responsibility in a vertically related market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی از برند، نگرش برند و اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر امضای برند، آگاهی از برند، نگرش برند، اعتبار برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل عنوان انگلیسی مقاله Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی و تجزیه و تحلیل خرابی های زنجیره ای در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی و تجزیه و تحلیل خرابی های زنجیره ای در پروژه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و تجزیه و تحلیل خرابی های زنجیره ای در پروژه ها: رویکرد شبکه پیچیده عنوان انگلیسی مقاله Modeling and analysis of cascading failures in projects: A complex network approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق تجارت، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی مقاله Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روشهای سبز در جذب مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر روشهای سبز در جذب مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا روشهای سبز واقعاً مشتریان را جذب می کند؟ اقتصاد مشارکتی از منظر مدیریت زنجیره تأمین پایدار عنوان انگلیسی مقاله Do green practices really attract customers? The sharing economy from the sustainable supply chain management perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی عنوان انگلیسی مقاله The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و بهزیستی: نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری: مروری بر رویکردها عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مشتری از بانکداری تلفن همراه (M-Banking) در عربستان صعودی: به سوی یک مدل یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری برای تجارت مالی: یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام عنوان انگلیسی مقاله Decision-making for financial trading: A fusion approach of machine learning and portfolio selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان: یک مدل مسیر معنایی برای پیش بینی های قابل تفسیر عنوان انگلیسی مقاله News-based forecasts of macroeconomic indicators: A semantic path model for interpretable predictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش بازاریابی محتوایی دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، برنامه های بنیادی و مفاهیم عنوان انگلیسی مقاله Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI