دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عوامل موفقیت حیاتی مدیریت ریسک سازمانی پویا در SME ها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عوامل موفقیت حیاتی مدیریت ریسک سازمانی پویا در SME ها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عوامل موفقیت حیاتی مدیریت ریسک سازمانی پویا در شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری فازی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the critical success factors of dynamic enterprise risk management in manufacturing SMEs using an integrated fuzzy decision-making model نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری چند هدفه در برنامه ریزی انرژی تجدیدپذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری چند هدفه در برنامه ریزی انرژی تجدیدپذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل تصمیم گیری چند هدفه برای برنامه ریزی انرژی های تجدیدپذیر: مورد ترکیه عنوان انگلیسی مقاله A multi-objective decision-making model for renewable energy planning: The case of Turkey نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی عنوان انگلیسی پایان نامه The adaptation and innovation model of organizational resilience سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه موجود […]

پایان نامه انگلیسی استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی – ۲۰۲۲

    مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط چینی: بررسی نقش مالکیت خانوادگی و هویت اجتماعی و تمرکز نظارتی مدیر اجرایی ارشد عنوان انگلیسی پایان نامه Innovation strategies in Chinese SMEs: An examination of the role of family ownership, and the social identity and regulatory […]

پایان نامه انگلیسی فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط: طرح مادر B عنوان انگلیسی پایان نامه Organizational Culture and Communication Competence Workshop: Masters Plan B سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۵۵ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این […]

پایان نامه انگلیسی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان سازمان ها در امارات متحده عربی عنوان انگلیسی پایان نامه Investigating the Impact of Organisational Culture and Leadership on Knowledge Sharing Behavioural Intention Among Employees in Organisations in the United Arab Emirates […]

پایان نامه انگلیسی چابکی مدیریتی، فرهنگی، هوشی، بازاریابی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی چابکی مدیریتی، فرهنگی، هوشی، بازاریابی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه چابکی مدیریتی، فرهنگی، هوشی، بازاریابی و نوآوری شرکت عنوان انگلیسی پایان نامه Managerial, cultural, intelligence, marketing agility, and firm innovation سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۰۶ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه […]

پایان نامه انگلیسی جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر: دسته ای به عنوان حالتی از رهبری بدیع عنوان انگلیسی پایان نامه Seeking Justice and Effecting Organizational Change: Kategoria as a Form of Rhetorical Leadership سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۲۰۳ صفحه هزینه دانلود پایان نامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی: نقش واسطه ای فرسودگی هیجانی عنوان انگلیسی مقاله Exploitative leadership and organizational cynicism: the mediating role of emotional exhaustion انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

پایان نامه انگلیسی بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری برای اثربخشی بیشتر سازمانی در سازمان های غیرانتفایی خیریه عنوان انگلیسی پایان نامه Examining Organizational Culture and Use of Technology to Further Organizational Effectiveness in Charitable Nonprofit Organizations سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۴۴ صفحه […]

پایان نامه انگلیسی سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی با سبک پیروی عنوان انگلیسی پایان نامه Leadership Style on Shared Leadership and Team Performance Via Followership Style سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۲ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه […]

پایان نامه انگلیسی تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه دستورالعمل پخت خوب: تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر به برندهای رستوران جهانی عنوان انگلیسی پایان نامه Recipe for good: analyzing the authenticity of CSR commitments among the leadership of a parent company to global restaurant brands سال انتشار پایان نامه […]

پایان نامه انگلیسی ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک در صنعت شیمایی: یک بررسی توصیفی عنوان انگلیسی پایان نامه Consumer Preferences for Sustainability and its Impacts on Strategic Management Processes in the Chemical Industry: An Exploratory Investigation سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر