دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت بازاریابی و صادرات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کسب و کارهای روستایی و ارتقاء سطح: تجزیه و تحلیل روستایی-شهری از نوآوری کسب و کار و صادرات در شمال و میدلندز انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Rural businesses and levelling up: A rural-urban analysis of business innovation and exporting in England’s north and midlands نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر محدودیت های تجارت داده بر صادرات خدمات فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل بین کشوری عنوان انگلیسی مقاله Impact of data trade restrictions on IT services export: A cross-country analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته: آیا کیفیت نهادی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of export product quality and economic complexity for economic progress of developed economies: Does institutional quality matter? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حالت تبادل شرکت های صادراتی کوچک در کانال های بازاریابی بین المللی برای محصولات فاسد شدنی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حالت تبادل شرکت های صادراتی کوچک در کانال های بازاریابی بین المللی برای محصولات فاسد شدنی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب حالت تبادل شرکت های صادراتی کوچک در کانال های بازاریابی بین المللی برای محصولات فاسد شدنی: یک رویکرد اقتضایی عنوان انگلیسی مقاله Small exporting firms’ choice of exchange mode in international marketing channels for perishable products: A contingency approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فورس ماژور و تغییر شرایط در طول همه گیری COVID-19: قراردادهای ورزشی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فورس ماژور و تغییر شرایط در طول همه گیری COVID-19: قراردادهای ورزشی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فورس ماژور و تغییر شرایط در طول همه گیری COVID-19: مورد قراردادهای خدمات ورزشی و پاسخ های قضایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Force majeure and changed circumstances during the COVID-19 pandemic: the case of sports service contracts and judicial responses in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

پایان نامه انگلیسی صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم عنوان انگلیسی پایان نامه Technology-Intensive Exports, R&D, Human Capital, and Economic Growth in the Twenty-First Century سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود پایان […]

پایان نامه انگلیسی تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی در شیلی عنوان انگلیسی پایان نامه The Effect of Subsidies on Small Exporting Sectors in Chile سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Financial frictions and export dynamics in large devaluations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل موسسه های بازرگانی صادرکننده با انجمن های تجاری: با نگاهی به کشور شیلی عنوان انگلیسی مقاله Exporting firm’s engagement with trade associations: Insights from Chile انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of new products innovation in Ghanaian SMEs sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صادرات بر بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر صادرات بر بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی شرکتهای کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله The impact of exporting on financial debt choices of SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشیمانی و تشدید تعهد به عدم موفقیت، پروژه های توسعه محصول جدید در بازارهای تجاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشیمانی و تشدید تعهد به عدم موفقیت، پروژه های توسعه محصول جدید در بازارهای تجاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پشیمانی پیش بینی شده و تشدید تعهد به عدم موفقیت، پروژه های توسعه محصول جدید در بازارهای تجاری عنوان انگلیسی مقاله Anticipated regret and escalation of commitment to failing, new product development projects in business markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی عنوان انگلیسی مقاله The Role of the Distributor Network in the Persistence of Legal and Ethical Problems of Multi-level Marketing Companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت بازاریابی و صادرات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر