مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیر تحقیقات احتمالی از حسابداری مدیریت تا حالت کنترل عنوان انگلیسی مقاله A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت: نقش مکانیسم های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: The roles of control mechanisms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازهای تحلیل داده های عظیم در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازهای تحلیل داده های عظیم در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باز کردن راه اندازهای ارزش علوم تجزیه و تحلیل داده های عظیم در شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات تعهد شرکت توسط انجمن بازرگانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل موسسه های بازرگانی صادرکننده با انجمن های تجاری: با نگاهی به کشور شیلی عنوان انگلیسی مقاله Exporting firm’s engagement with trade associations: Insights from Chile انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت تجمعی نوآوری فزاینده و نقش مدیریت توالی پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت تجمعی نوآوری فزاینده و نقش مدیریت توالی پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت تجمعی نوآوری فزاینده و نقش مدیریت توالی پروژه عنوان انگلیسی مقاله The cumulative power of incremental innovation and the role of project sequence management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصی سازی رسانه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای افزایش وفاداری به برند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصی سازی رسانه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای افزایش وفاداری به برند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشنایی با شما: شخصی سازی رسانه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای افزایش وفاداری به برند و کیفیت درک شده عنوان انگلیسی مقاله Getting to know you: Social media personalization as a means of enhancing brand loyalty and perceived quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بودجه واحد یا بودجه مجزا برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بودجه واحد یا بودجه مجزا برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از بودجه واحد یا بودجه مجزا برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی مقاله The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار: شواهد تجربی درباره نقش پنهان سازی دانش عنوان انگلیسی مقاله Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز عنوان انگلیسی مقاله Nexus between green intellectual capital and green human resource management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در صنعت میهمان نوازی چین عنوان انگلیسی مقاله The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بانکداری تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از بانکداری تلفن همراه: یک مطالعه قیاسی با شرکت کنندگان برزیلی و ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Mobile banking use: A comparative study with Brazilian and U.S. participants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقارن الگوی برند و طراحی محصول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقارن الگوی برند و طراحی محصول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقارن الگوی برند و طراحی محصول: اثرات خارجی بر نتیجه گیری مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله Brand logo symmetry and product design: The spillover effects on consumer inferences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مدیریت با پرسشنامه به زبان انگلیسی از مجلات ISI