دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت تحقیق در عملیات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه به شکاف تحقیق و عمل در مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه به شکاف تحقیق و عمل در مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به شکاف بین تحقیق و عمل در مدیریت عملیات توجه کنید عنوان انگلیسی مقاله Mind the gap between research and practice in operations management نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی و روش شناسی مدیریت پروژه: پژوهشی در زمینه صنعت مالی عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and project management methodology: research in the financial industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد: بررسی تداخل فرصت، ابهام و زمینه های شناختی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Organizational innovation efforts in multiple emerging market categories: Exploring the interplay of opportunity, ambiguity, and socio-cognitive contexts انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل اصلی برای مدیریت تحول مقررات محیطی: شواهد حاصل از مطالعه موردی مسئولیت تولیدکننده بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Critical factors for environmental regulation change management: Evidences from an extended producer responsibility case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی و استفاده سال گذشته در بین نوجوانان در کشورهایی با خرده فروشی قانونی شاهدانه عنوان انگلیسی مقاله Exposure to Cannabis Marketing in Social and Traditional Media and Past-Year Use Among Adolescents in States With Legal Retail Cannabis انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – بحث مفهومی و تجربیات آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Measuring innovation in the bioeconomy – Conceptual discussion and empirical experiences انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تئوری بازی پویا برای مکانیسم های تعامل شرکت کننده در مدیریت ناب عنوان انگلیسی مقاله The application of dynamic game theory to participant’s interaction mechanisms in lean management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی مفاهیم اخلاقی تحلیل های کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی مفاهیم اخلاقی تحلیل های کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جستجوی مفاهیم اخلاقی تحلیل های کسب و کار با ابزار جمع آوری اطلاعات اخلاقی کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Exploring the ethical implications of business analytics with a business ethics canvas انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیر تحقیقات احتمالی از حسابداری مدیریت تا حالت کنترل عنوان انگلیسی مقاله A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های عملیاتی برای زنجیره تأمین یک کانال همه کاره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های عملیاتی برای زنجیره تأمین یک کانال همه کاره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های عملیاتی برای زنجیره تأمین یک کانال همه کاره: چه کسی بهتر است از طریق کانال آنلاین و سرویس آفلاین اقدام کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Operation strategies for an omni-channel supply chain: Who is better off taking on the online channel and offline service? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پایداری تولید مقوا: چشم انداز چرخه عمر با توجه به مصرف آب، مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه های داخلی عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria decision making for sustainability assessment of boxboard production: A life cycle perspective considering water consumption, energy consumption, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تاثیر ساختارهای سازمانی بر ایمنی عملیاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تاثیر ساختارهای سازمانی بر ایمنی عملیاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختارهای سازمانی چگونه ایمنی عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهند؟ قسمت ۱ – درک خطرات عدم تمرکز عنوان انگلیسی مقاله How do organizational structures impact operational safety? Part 1 – Understanding the dangers of decentralization انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت مدیریت زنجیره تأمین «انعطاف پذیر»: یک مطالعه کمی عنوان انگلیسی مقاله Towards ‘gresilient’ supply chain management: A quantitative study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت تحقیق در عملیات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر