دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت دانش به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در دانش ورزی – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در دانش ورزی – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش هوش مصنوعی در زمینه دانش ورزی: دیدگاه های تجربی از سازمان های آلمانی عنوان انگلیسی مقاله Adopting AI in the Context of Knowledge Work: Empirical Insights from German Organizations انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی SME ها با مدیریت دانش – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی SME ها با مدیریت دانش – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مدیریت دانش مشتری عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing Strategy Framework of SMEs Using Customer Knowledge Management انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی: بین المللی سازی از طریق رهبری فراگیر و متقابل عنوان انگلیسی مقاله Challenges of adapting to organizational culture: Internationalization through inclusive leadership and mutuality انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری بین سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Organizing for knowledge creation in a strategic interorganizational innovation project انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مخرب داده های بزرگ بر نمایه های شغلی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مخرب داده های بزرگ بر نمایه های شغلی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر مخرب داده های بزرگ بر نمایه های شغلی: مطالعه موردی حسابداران مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Big Data’s Disruptive Effect on Job Profiles: Management Accountants’ Case Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت مدیریت دانش چابک در یک سازمان آنلاین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت مدیریت دانش چابک در یک سازمان آنلاین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت مدیریت دانش چابک در یک سازمان آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Towards agile knowledge management in an online organization انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات: تجزیه و تحلیل ساختار مفهومی با استفاده از مدل سازی موضوع ساختاری عنوان انگلیسی مقاله Fifty years of information management research: A conceptual structure analysis using structural topic modeling انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی: یک بررسی میدانی در لومبوک شرقی ، اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Data on knowledge management and natural disaster preparedness: A field survey in East Lombok, Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل شدن به یک متخصص مدیریت علمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل شدن به یک متخصص مدیریت علمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبدیل شدن به یک متخصص مدیریت علمی – درگیری بین دنیای تمرین و بورس تحصیلی عنوان انگلیسی مقاله Becoming a scholarly management practitioner – Entanglements between the worlds of practice and scholarship انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای متن کاوی در مدیریت خدمات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای متن کاوی در مدیریت خدمات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربردهای متن کاوی در مدیریت خدمات: یک بررسی ادبیات سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Applications of text mining in services management: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بورس تحصیلی بسیار پر استناد در آموزش تجارت و مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بورس تحصیلی بسیار پر استناد در آموزش تجارت و مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل بورس تحصیلی بسیار پر استناد در آموزش تجارت و مدیریت: یافته ها و دستور کارهای آینده عنوان انگلیسی مقاله An analysis of highly-cited scholarship in business and management education: Findings and future agendas انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب دانش برای امنیت سایبری: نقش باورهای انسانی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge absorption for cyber-security: The role of human beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]