دانلود رایگان مقاله ISI مشارکت مشتری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه مشارکت مشتری در پخش زنده بر قصد خرید و جذب مشتری تأثیر می گذارد، دیدگاه خرده فروشان الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله How customer engagement in the live-streaming affects purchase intention and customer acquisition, E-tailer’s perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Customers’ motivation to engage with luxury brands on social media انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری در زمینه خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری در زمینه خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت مشتری در زمینه خدمات: یک تحقیق تجربی از ساختار، پیشینه و پیامدهای آن عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement in the service context: An empirical investigation of the construct, its antecedents and consequences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تجربه برند و کیفیت خدمات در مشارکت مشتری عنوان انگلیسی مقاله The influence of brand experience and service quality on customer engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارجاع مشتری به عنوان رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – ایجاد ارزش در تنظیمات سه گانه و فراتر از آن عنوان انگلیسی مقاله Customer referencing as business actor engagement behavior – Creating value in and beyond triadic settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری و بررسی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری و بررسی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت مشتری و بررسی آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement and online reviews انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی: چارچوب فرایند و پیامدها در گردشگری و مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Implementing social customer relationship management: A process framework and implications in tourism and hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکت مشتری در بازارهای فردگرا و جمع گرا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکت مشتری در بازارهای فردگرا و جمع گرا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار مشارکت مشتری در بازارهای فردگرا و جمع گرا عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement behavior in individualistic and collectivistic markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در جوامع برند رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Enhancing brand relationship performance through customer participation and value creation in social media brand communities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Toward a theory of customer engagement marketing ترجمه عنوان مقاله درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری و مشارکت کارکنان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مشتری و مشارکت کارکنان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer Engagement and Employee Engagement: A Research Review and Agenda ترجمه عنوان مقاله مشارکت مشتری و مشارکت کارکنان: بازنگری تحقیق و دستور کار فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای تعامل مشتری در رسانه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای تعامل مشتری در رسانه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities ترجمه عنوان مقاله رفتارهای تعامل مشتری در رسانه های اجتماعی: گرفتن فرصت های نوآوری فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer involvement capability and service firm performance: The mediating role of innovation ترجمه عنوان مقاله قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات: نقش واسطه نوآوری […]

دانلود رایگان مقاله ISI مشارکت مشتری (Customer Engagement) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات مشارکت مشتری در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.