دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت - صفحه 5 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افکار دانشجویان در مورد خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افکار دانشجویان در مورد خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی احساسات و افکار دانشجویان دانشگاه در مورد خرید آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Identifying College Students’ Feelings and Thoughts about Online Shopping انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در سیستم مدیریت امنیت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در سیستم مدیریت امنیت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و ویژگی های رهبری در سیستم مدیریت امنیت عمومی عنوان انگلیسی مقاله Determinants and attributes of leadership in the public safety management system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند اداری در یک بحران مالی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند اداری در یک بحران مالی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های روند اداری در یک بحران مالی و اثربخشی آنها عنوان انگلیسی مقاله The Challenges of the Administrative Process in a Financial Crisis and their Effectiveness انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره برای معاملات عرضه مواد اولیه عنوان انگلیسی مقاله Success factors in decision making and negotiation processes for raw material supply transactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال دانش بین کسب و کار و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال دانش بین کسب و کار و دانشگاه – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری کلان داده در فرآیند انتقال دانش بین کسب و کار و دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Application of Big Data Technology in Knowledge Transfer Process between Business and Academia انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی جایگزینی واردات – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی جایگزینی واردات – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه استراتژی جایگزینی واردات عنوان انگلیسی مقاله Development of a strategy of import substitution انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازهای بازاریابی آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازهای بازاریابی آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرایط، اهمیت معاصر و چشم اندازهای بازاریابی آموزش عالی در نمونه دانشگاه های لهستان عنوان انگلیسی مقاله Conditions, Contemporary Importance and Prospects of Higher Education Marketing on the Example of Polish Universities انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی: تجزیه و تحلیل مقایسه ای بخش های گردشگری و مالی کشورهای G8 عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility Reporting: A Comparative Analysis of Tourism and Finance Sectors of G8 Countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری در صنعت قند هند عنوان انگلیسی مقاله Technical Change and Productivity Growth in the Indian Sugar Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصرف کنندگان ناتوان عنوان انگلیسی مقاله CSR and DISABALED CONSUMERS انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری نامشهود و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری نامشهود و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دلالت های ضمنی مربوط به تشخیص حسابداری نامشهود در عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Connotations Regarding Accounting Recognition of Intangibles in the Company’s Performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واژه های کسب و کار انگلیسی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واژه های کسب و کار انگلیسی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبه های معنایی و عمل گرایانه واژه های کسب و کار انگلیسی در زبانهای ترکی عنوان انگلیسی مقاله Semantic and Pragmatical Aspects of English Business Lexemes in Turkic Languages انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی شکست شرکت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی شکست شرکت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رگرسیون lasso و ridge لجستیک در پیش بینی شکست شرکت عنوان انگلیسی مقاله The logistic lasso and ridge regression in predicting corporate failure انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر