دانلود رایگان مقاله ISI انرژی های تجدید پذیر به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الحاق انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه برق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الحاق انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه برق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی الحاق انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه برق کلمبیا عنوان انگلیسی مقاله Optimising the insertion of renewables in the Colombian power sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی عنوان انگلیسی مقاله On the energy efficiency of hydrogen production processes via steam reforming using membrane reactors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی سیستم تولید بخار برای نیروگاه خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی سیستم تولید بخار برای نیروگاه خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی سیستم تولید بخار برای نیروگاه خورشیدی تشتک سهمی عنوان انگلیسی مقاله Modeling and dynamic simulation of a steam generation system for a parabolic trough solar power plant انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Data mining new energy materials from structure databases انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی حداکثر توان برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی حداکثر توان برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ردیابی حداکثر توان تپه نوردی برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی عنوان انگلیسی مقاله A New Hill Climbing Maximum Power Tracking Control for Wind Turbines with Inertial Effect Compensation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Intelligent System to forecast solar energy production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سیاست بر نوآوری در فن آوری های انرژی بادی در چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سیاست بر نوآوری در فن آوری های انرژی بادی در چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سیاست بر نوآوری در فن آوری های انرژی بادی در چین عنوان انگلیسی مقاله Impacts of policies on innovation in wind power technologies in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید عنوان انگلیسی مقاله Energetic modeling, simulation and experimental of hydrogen desorption in a hydride tank انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده عنوان انگلیسی مقاله Experimental study of the effect of using phase change materials on the performance of an air-cooled photovoltaic system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل تجمیع توزیع شده ساختمانهای هوشمند با تعامل شبکه برای پشتیبانی فرکانس سیستم قدرت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل تجمیع توزیع شده ساختمانهای هوشمند با تعامل شبکه برای پشتیبانی فرکانس سیستم قدرت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل تجمیع توزیع شده ساختمانهای هوشمند با تعامل شبکه برای پشتیبانی فرکانس سیستم قدرت عنوان انگلیسی مقاله Distributed aggregation control of grid-interactive smart buildings for power system frequency support انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متمرکزکننده خورشیدی برای بهره وری انرژی خورشیدی با ادغام فتوولتائیک و سوخت حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متمرکزکننده خورشیدی برای بهره وری انرژی خورشیدی با ادغام فتوولتائیک و سوخت حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک متمرکزکننده خورشیدی شکافنده طیفی برای بهره وری انرژی خورشیدی cascading با ادغام فتوولتائیک و سوخت حرارتی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله A spectral splitting solar concentrator for cascading solar energy utilization by integrating photovoltaics and solar thermal fuel انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت، روندها و اهمیت نیروی هیدرولیک آمریکایی در دورنمای تغییر انرژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت، روندها و اهمیت نیروی هیدرولیک آمریکایی در دورنمای تغییر انرژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت، روندها و اهمیت نیروی هیدرولیک آمریکایی در دورنمای تغییر انرژی عنوان انگلیسی مقاله Status, trends and significance of American hydropower in the changing energy landscape انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پتانسیل انرژی باد در اروپا با اطلس پیشرفته اجتماعی-فنی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پتانسیل انرژی باد در اروپا با اطلس پیشرفته اجتماعی-فنی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اروپا چه مقدار پتانسیل انرژی بادی دارد؟ بررسی پتانسیل انرژی باد در اروپا با اطلس پیشرفته اجتماعی-فنی عنوان انگلیسی مقاله How much wind power potential does europe have? Examining european wind power potential with an enhanced socio-technical atlas انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انرژی های تجدید پذیر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر