دانلود رایگان مقاله ISI سیستم های انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی: هم افزایی و عدم مطابقت عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy for sustainable rural development: Synergies and mismatches انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوولتائیک های پیشرفته آینده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوولتائیک های پیشرفته آینده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد مدل سازی مبتنی بر کد قوی برای فتوولتائیک های پیشرفته آینده عنوان انگلیسی مقاله Robust code-based modeling approach for advanced photovoltaics of the future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی از طریق پیش بینی بار و استراتژی های مختلف عملیاتی برای برق رسانی روستایی عنوان انگلیسی مقاله Optimum design of hybrid renewable energy system through load forecasting and different operating strategies for rural electrification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل مربوط به بار ایرودینامیک و امواج دریا عنوان انگلیسی مقاله Fragility analyses of offshore wind turbines subjected to aerodynamic and sea wave loadings انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی خارج از برد با آرایه PV خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Current Controlled Charging Scheme for off Board Electric vehicle Batteries from Solar PV Array انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید عنوان انگلیسی مقاله Wind power forecasting based on singular spectrum analysis and a new hybrid Laguerre neural network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه موازی پوش پول عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on the flow field and economic characteristics of parallel push-pull ventilation system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان با چرخه حلقه ای شیمایی برای گاز ترکیبی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on honeycomb reactor using methane via chemical looping cycle for solar syngas انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی: یک شبکه عصبی پیچشی پیشرفته مبتنی بر ویژگی متقابل عنوان انگلیسی مقاله Energy optimization and prediction modeling of petrochemical industries: An improved convolutional neural network based on cross-feature انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی متراکم با پیوند نفوذی عنوان انگلیسی مقاله Thermal performance of diffusion-bonded compact heat exchangers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ذخیره انرژی خورشیدی زیرزمینی از طریق شمع های انرژی عنوان انگلیسی مقاله Underground solar energy storage via energy piles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر عنوان انگلیسی مقاله Two approaches for synthesizing scalable residential energy consumption data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم اندازی بر تولید هیدروژن حرارتی خورشیدی در آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله On the outlook for solar thermal hydrogen production in South Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سیستم های انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر