مقالات Q1 مهندسی انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید در جایگزینی تولید برق غیر قابل توزیع عنوان انگلیسی مقاله Does bulk electricity storage assist wind and solar in replacing dispatchable power production? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی از طریق پیش بینی بار و استراتژی های مختلف عملیاتی برای برق رسانی روستایی عنوان انگلیسی مقاله Optimum design of hybrid renewable energy system through load forecasting and different operating strategies for rural electrification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل مربوط به بار ایرودینامیک و امواج دریا عنوان انگلیسی مقاله Fragility analyses of offshore wind turbines subjected to aerodynamic and sea wave loadings انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین: دیدگاه غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله Energy consumption and the influencing factors in China: A nonlinear perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی: چارچوبی برای ادغام شاخص های جغرافیایی، فناوری و اقتصادی برای تجزیه و تحلیل بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Solar energy potential assessment: A framework to integrate geographic, technological, and economic indices for a potential analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده مبتنی بر ADMM برای به حداقل رساندن تلفات مزارع بادی مبتنی بر DFIG عنوان انگلیسی مقاله ADMM-based distributed optimal reactive power control for loss minimization of DFIG-based wind farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی انرژی بادی بر اساس تحلیل طیف مفرد و یک شبکه عصبی چندجمله ای ترکیبی جدید عنوان انگلیسی مقاله Wind power forecasting based on singular spectrum analysis and a new hybrid Laguerre neural network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش لرزش توربین های بادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش لرزش توربین های بادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی وضعیت کنونی در زمینه کاهش لرزش توربین های بادی عنوان انگلیسی مقاله A state-of-the-art review on the vibration mitigation of wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها در بازار برق اروپا عنوان انگلیسی مقاله Investment opportunities, uncertainty, and renewables in European electricity markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان با چرخه حلقه ای شیمایی برای گاز ترکیبی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on honeycomb reactor using methane via chemical looping cycle for solar syngas انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی انرژی و مدلسازی پیش بینی صنایع پتروشیمی: یک شبکه عصبی پیچشی پیشرفته مبتنی بر ویژگی متقابل عنوان انگلیسی مقاله Energy optimization and prediction modeling of petrochemical industries: An improved convolutional neural network based on cross-feature انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی متراکم با پیوند نفوذی عنوان انگلیسی مقاله Thermal performance of diffusion-bonded compact heat exchangers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد جذب انرژی خورشیدی سلولهای خورشیدی ترکیبی با PEDOT:PSS/c-Ge مبتنی بر ساختار ذوزنقه ای هرمی عنوان انگلیسی مقاله Study on the solar energy absorption of hybrid solar cells with trapezoid pyramidal structure based PEDOT:PSS/c-Ge انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 مهندسی انرژی به زبان انگلیسی از مجلات ISI