دانلود رایگان مقاله ISI تولید صنعتی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی نوآوری های پایدار در تولید: روش مهندسی سیستم ها – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی نوآوری های پایدار در تولید: روش مهندسی سیستم ها – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی نوآوری های پایدار در تولید: رویکرد مهندسی سیستم ها عنوان انگلیسی مقاله Designing sustainable innovations in manufacturing: A systems engineering approach نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری مدیریت سود در صنعت دفاعی کره جنوبی – MDPI 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری مدیریت سود در صنعت دفاعی کره جنوبی – MDPI 2023

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مدیریت سود در صنعت دفاعی کره جنوبی پایدار است؟ عنوان انگلیسی مقاله Is Earnings Management in the South Korean Defense Industry Sustainable? نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء بخش تولید از طریق کاربردهای اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء بخش تولید از طریق کاربردهای اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتقاء بخش تولید از طریق کاربردهای اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) عنوان انگلیسی مقاله Upgrading the manufacturing sector via applications of Industrial Internet of Things (IIoT) انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی تولید و تحویل با پنجره زمانی در جزیره های مونتاژ- الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی تولید و تحویل با پنجره زمانی در جزیره های مونتاژ- الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همگام سازی تولید و تحویل با پنجره زمانی در جزیره های مونتاژ با موقعیت ثابت تحت سیستم تولید هوشمند نهایی عنوان انگلیسی مقاله Synchronization of production and delivery with time windows in fixed-position assembly islands under Graduation Intelligent Manufacturing System انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و توسعه سیستم های کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم: یک روش شناسی و مورد مطالعه عنوان انگلیسی مقاله Designing and developing smart production planning and control systems in the industry 4.0 era: a methodology and case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برای بهترین یا بدترین: تأثیرات فناوری IoT در کانال تجارت الکترونیک – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برای بهترین یا بدترین: تأثیرات فناوری IoT در کانال تجارت الکترونیک – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برای بهترین یا بدترین: تأثیرات فناوری IoT در کانال تجارت الکترونیک عنوان انگلیسی مقاله For Better or For Worse: Impacts of IoT Technology in e-Commerce Channel انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی عنوان انگلیسی مقاله A blockchain-based architecture for secure and trustworthy operations in the industrial Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین بیو اتانول با توجه به مشخصات زمین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین بیو اتانول با توجه به مشخصات زمین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین بیو اتانول با توجه به مشخصات زمین عنوان انگلیسی مقاله Bioethanol supply chain network design considering land characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا یک زنجیره تامین سبز باعث افزایش اعتبار شرکت می شود؟ شواهد تجربی از بخش های تولید اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Does a green supply chain improve corporate reputation? Empirical evidence from European manufacturing sectors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی برای شناسایی مفهوم طراحی بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hybridized fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy weighted average for identifying optimal design concept انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگهداری استراتژیک برای بهبود عملکرد تولید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگهداری استراتژیک برای بهبود عملکرد تولید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی ترکیبی پشتیبانی از توسعه تعمیر و نگهداری استراتژیک برای بهبود عملکرد تولید عنوان انگلیسی مقاله A hybrid simulation-based optimization framework supporting strategic maintenance development to improve production performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تولید در مونتاژ چند محصول – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تولید در مونتاژ چند محصول – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مشترک طراحی تحمل محصول، برنامه فرآیند و برنامه تولید در مونتاژ چند محصول با دقت بالا عنوان انگلیسی مقاله Joint optimization of product tolerance design, process plan, and production plan in high-precision multi-product assembly انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی قوی برنامه ریزی منطقه محصولات کشاورزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی قوی برنامه ریزی منطقه محصولات کشاورزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی قوی برنامه ریزی منطقه محصولات کشاورزی و سطح تولید صنعتی در حضور آب صنعتی عنوان انگلیسی مقاله A robust optimization for agricultural crops area planning and industrial production level in the presence of effluent trading انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته تولید صنعتی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر