دانلود رایگان مقاله ISI تکنولوژی صنعتی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهینامه در استانداردهای مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهینامه در استانداردهای مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صدور گواهینامه در استانداردهای مدیریت کیفیت توسط سازمان های نوآورانه و فزاینده عنوان انگلیسی مقاله Decertification in quality-management standards by incrementally and radically innovative organizations نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی و کارخانه هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Cloud- and Edge-based ERP systems for Industrial Internet of Things and Smart Factory انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همسویی استراتژیک نقش های سیستم مدیریت اطلاعات – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همسویی استراتژیک نقش های سیستم مدیریت اطلاعات – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همسویی استراتژیک نقش های سیستم مدیریت اطلاعات برای تولید و صنایع خدماتی با یک مدل F-MCGDM عنوان انگلیسی مقاله Strategic Alignment of Management Information System Functions for Manufacturing and Service Industries with an F-MCGDM Model نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا، دسته بندی و ردیابی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا، دسته بندی و ردیابی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا، دسته بندی و ردیابی در کاربردهای صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning for Object Detection, Classification and Tracking in Industry Applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور اصولی پایداری اجتماعی هوش مصنوعی در طراحی محصول عنوان انگلیسی مقاله A Systematic Review on Social Sustainability of Artificial Intelligence in Product Design انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی برای شناسایی مفهوم طراحی بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hybridized fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy weighted average for identifying optimal design concept انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بلاک چین در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بلاک چین در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی بلاک چین: آیا در صنعت ساخت و ساز کاذب است یا واقعی؟ عنوان انگلیسی مقاله Blockchain technology: Is it hype or real in the construction industry? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش مه در سطح صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش مه در سطح صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رایانش مه در سطح صنعتی، معماری، تأخیر، انرژی و امنیت: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Fog computing at industrial level, architecture, latency, energy, and security: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین و اینترنت اشیا صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین و اینترنت اشیا صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب های یادگیری ماشین منبع باز برای اینترنت اشیا صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Open Source Machine Learning Frameworks for Industrial Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه پیچیده برای صنعت پلاستیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه پیچیده برای صنعت پلاستیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل بازرسی درون برنامه ای برای کدهای با پس زمینه های پیچیده برای صنعت ظروف پلاستیکی عنوان انگلیسی مقاله In-line inspection solution for codes on complex backgrounds for the plastic container industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ عنوان انگلیسی مقاله The quality management ecosystem for predictive maintenance in the Industry 4.0 era انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA متمرکز برای تولید هوشمند مبتنی بر ۵G عنوان انگلیسی مقاله A Novel CPPS Architecture Integrated with Centralized OPC UA server for 5G-based Smart Manufacturing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده عنوان انگلیسی مقاله Key performance indicators in the production of the future انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته تکنولوژی صنعتی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر