دانلود رایگان مقاله ISI داده کاوی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پلتفرم داده کاوی و تحلیل برای پیشنهادات سرمایه گذاری – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پلتفرم داده کاوی و تحلیل برای پیشنهادات سرمایه گذاری – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک پلتفرم داده کاوی و تحلیل برای پیشنهادات سرمایه گذاری عنوان انگلیسی مقاله A Data Mining and Analysis Platform for Investment Recommendations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: بررسی جامع از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Financial fraud detection applying data mining techniques: A comprehensive review from 2009 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزیابی ریسک بیش از حد مالی سازی شرکت های مالی برای کنترل ریسک بر اساس داده کاوی و یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Financial Enterprises’ Excessive Financialization Risk Assessment for Risk Control based on Data Mining and Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انرژی الگوریتم داده کاوی اینترنت اشیاء برای شبکه های ارتباطی سبز هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Energy analysis of Internet of things data mining algorithm for smart green communication networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر حامل مبتنی بر سیاست برای به اشتراک گذاری اطلاعات امن در محیط سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر حامل مبتنی بر سیاست برای به اشتراک گذاری اطلاعات امن در محیط سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فیلتر حامل مبتنی بر سیاست برای به اشتراک گذاری اطلاعات امن در محیط سازمانی عنوان انگلیسی مقاله A policy-based containerized filter for secure information sharing in organizational environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل داده های دارویی زنان مبتلا به فیبروم رحمی بر اساس فناوری داده کاوی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل داده های دارویی زنان مبتلا به فیبروم رحمی بر اساس فناوری داده کاوی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل داده های دارویی زنان مبتلا به فیبروم رحمی بر اساس فناوری داده کاوی عنوان انگلیسی مقاله Analysis of medication data of women with uterine fibroids based on data mining technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاریف داده کاوی و برنامه های کاربردی برای مدیریت پیچیدگی تولید عنوان انگلیسی مقاله Data Mining Definitions and Applications for the Management of Production Complexity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Data mining new energy materials from structure databases انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری مبتنی بر تجزیه و تحلیل اجزای اصلی کرنل شده (KPCA)- الگوریتم بت بهبود یافته (IBA)- ماشین برداری پشتیبانی حداقل مربعات (LSSVM) عنوان انگلیسی مقاله Application in Disease Classification based on KPCA-IBA-LSSVM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از حریم خصوصی بر اساس رمزگذاری همگن – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظت از حریم خصوصی بر اساس رمزگذاری همگن – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای جستار خط افق چند منظوره محافظت از حریم خصوصی بر اساس رمزگذاری همگن عنوان انگلیسی مقاله A Framework for Privacy-Preserving Multi-Party Skyline Query Based on Homomorphic Encryption انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه درمورد فناوری داده کاوی خطا آزمونی براساس درخت تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله Study on the Test Data Fault Mining Technology Based on Decision Tree انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی (R-GRNN) اوراکل برای مشکلات طبقه بندی عنوان انگلیسی مقاله A Recursive General Regression Neural Network (R-GRNN) Oracle for classification problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انجمن های نوآوری باز اشیا هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انجمن های نوآوری باز اشیا هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی خصوصیات و مباحث منحصر به فرد در انجمن های نوآوری باز اشیا هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Identification of the unique attributes and topics within Smart Things Open Innovation Communities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]