دانلود رایگان مقالات ژورنالی مهندسی صنایع - صفحه 32 از 35 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی سیستم مانیتورینگ بیمار در اورژانس – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی سیستم مانیتورینگ بیمار در اورژانس – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل مطالعه برای ارزیابی اجرا و اثربخشی سیستم مانیتورینگ بیمار در اورژانس با استفاده از رویکرد روش های ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Study protocol for evaluating the implementation and effectiveness of an emergency department longitudinal patient monitoring system using a mixed-methods approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری اطلاعات و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری اطلاعات و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری اطلاعات و عملکرد شرکت: نقش یکپارچه سازی زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Information technology and firm performance: the role of supply chain integration انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ رفتاری مشتری در خدمات سرپایی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ رفتاری مشتری در خدمات سرپایی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کیفیت خدمات و پاسخ های رفتاری مشتری در خدمات سرپایی بیمارستان: یک رویکرد اندازه گیری ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Assessing service quality and customer behavioral responses in hospital outpatient services: A formative measurement approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی پاکستان – انتظارات بیماران عنوان انگلیسی مقاله Service quality and satisfaction in healthcare sector of Pakistan— the patients’ expectations انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران: یک ارزیابی تجربی عنوان انگلیسی مقاله Patient-perceived hospital service quality: an empirical assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Supply chain risk’s impact on corporate financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سازمانی و سیستم های تولید تکنولوژی گروهی – الزویر ۱۹۸۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سازمانی و سیستم های تولید تکنولوژی گروهی – الزویر ۱۹۸۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تئوری سازمانی و سیستم های تولید تکنولوژی گروهی عنوان انگلیسی مقاله Organization theory and group technology manufacturing systems انتشار مقاله سال ۱۹۸۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying the critical factors of green supply chain management: Environmental benefits in Pakistan ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل بحرانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبی سیستماتیک در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین بر اساس اقتصاد دایره ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین بر اساس اقتصاد دایره ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of customer and cost drivers on green supply chain management practices and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis models for probabilistic classification ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیل پوششی […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی مهندسی صنایع به زبان انگلیسی از مجلات ISI