دانلود رایگان مقالات ژورنالی مهندسی صنایع - صفحه 33 از 35 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Computation of Teaching Performance Based on Data Envelopment Analysis Method ترجمه عنوان مقاله محاسبات فازی عملکرد آموزش بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پوششی داده های نامعمول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پوششی داده های نامعمول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Uncertain Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله تحلیل پوششی داده های نامعمول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت زنجیره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت چرم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت چرم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the interrelationships among barriers to sustainable supply chain management in leather industry […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید مدل مرتبه بالاتر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید مدل مرتبه بالاتر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model ترجمه عنوان مقاله مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain quality management: A systematic review ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار: بررسی سیستماتیک فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges for sustainable supply chain management: When stakeholder collaboration becomes conducive to corruption ترجمه عنوان مقاله چالش هایی برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-tier sustainable supply chain management: The role of Supply chain leadership ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پروژه با روش تحلیل سلسله مراتبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پروژه با روش تحلیل سلسله مراتبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of techno-entrepreneurship projects by using Analytical Hierarchy Process (AHP) ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پروژه های تکنو-کارآفرینی با روش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers ترجمه عنوان مقاله رویکرد AHP-TOPSIS فازی به اولویت بندی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A generalised fuzzy TOPSIS with improved closeness coefficient ترجمه عنوان مقاله TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر موانع نوآوری سبز در شرکتها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر موانع نوآوری سبز در شرکتها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS ترجمه عنوان مقاله یک […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی مهندسی صنایع به زبان انگلیسی از مجلات ISI