دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی پلیمر به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP که در دمای بالا مورد آزمایش و عمل آوری قرار گرفته اند عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling of bond shear stress slip behavior of CFRP/steel composites cured and tested at elevated temperature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته عنوان انگلیسی مقاله Microwave curing of multidirectional carbon fiber reinforced polymer composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی تحت تنش تک محوری عنوان انگلیسی مقاله Multi-scale progressive failure simulation of 3D woven composites under uniaxial tension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی همسانگرد عرضی عنوان انگلیسی مقاله The elastic properties of composites reinforced by a transversely isotropic random fibre-network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی: پردازش و چشم اندازها عنوان انگلیسی مقاله Additive manufacturing of natural fiber reinforced polymer composites: Processing and prospects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای عنوان انگلیسی مقاله Selective activation of intrinsic cohesive elements for fracture analysis of laminated composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی قبل از پیچ خورده عنوان انگلیسی مقاله Vibration characteristics of a rotating pre-twisted composite laminated blade انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص خمشی و تحلیل رفتار تأثیری کامپوزیت های مبتنی بر سیمان پر شده با الیاف سلولزی بامبو عنوان انگلیسی مقاله Flexural properties and impact behaviour analysis of bamboo cellulosic fibers filled cement based composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D بافته شده عنوان انگلیسی مقاله Off-axis bending behaviors and failure characterization of 3D woven composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر —میله ها، مکعب ها، صفحات و نانوصفحه ها —هدایت شده توسط ساختار پلیمر عنوان انگلیسی مقاله Formation of well-defined supramolecular microstructures consisting of γ-cyclodextrin and polyether —rods, cubes, plates, and nanosheets—guided by guest polymer structure انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن حاوی باقی مانده پشم شیشه: یک مطالعه از خواص مکانیکی و ریزساختاری عنوان انگلیسی مقاله Iron ore tailing-based geopolymer containing glass wool residue: A study of mechanical and microstructural properties انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی مهندسی شده پلی پروپیلن تقویت شده و ستون ترکیبی بتن با استحکام عادی و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده تحت فشرده سازی عنوان انگلیسی مقاله Axial behavior of reinforced PP-ECC column and hybrid NSC-ECC column under compression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای (GFRP) مقاوم به اشعه فرابنفش با استفاده از نانولوله های کربنی عنوان انگلیسی مقاله UV-resistant GFRP composite using carbon nanotubes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی پلیمر – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی پلیمر (به انگلیسی Polymer Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی پلیمر با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی پلیمر از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی پلیمر (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی پلیمر به ترتیب سال انتشار: