دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی پلیمر به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر عنوان انگلیسی مقاله Removal of Heavy Metals by Polymer Inclusion Membranes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) master journals فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply عنوان انگلیسی مقاله Toward composite wind turbine blade fatigue life assessment using ply scale damage model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف عنوان انگلیسی مقاله Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیت ترموپلاستیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیت ترموپلاستیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت تجربی خواص خود گرمایشی مواد کامپوزیت ترموپلاستیک عنوان انگلیسی مقاله Experimental monitoring of the self-heating properties of thermoplastic composite materials انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه شاخص های مختلف برای تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت های کربن / اپوکسی بافته شده تحت روش گرمایش خودی عنوان انگلیسی مقاله A study of various indicators to determine the fatigue limit for woven carbon/epoxy composites under self heating methodology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد عددی و تجربی برای بهبود آزمون شبه ایستا و فرسودگی یک ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده با فیبر کربن (CFRP) یک سویه عنوان انگلیسی مقاله Numerical and experimental approach for improving quasi-static and fatigue testing of a unidirectional CFRP composite laminate انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین سریع حد فرسودگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین سریع حد فرسودگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین سریع حد فرسودگی با شبیه سازی آزمون خود گرمایش توسط مدل مشارکتی مبتنی بر رویکرد مشتق کسری عنوان انگلیسی مقاله Rapid Determination of the Fatigue Limit by the Simulation of Self-Heating Test by the Collaborative Model Based On the Fractional Derivative Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی طول عمر فرسودگی کامپوزیت های اکسید / اکسید عنوان انگلیسی مقاله Fatigue lifetime modeling of oxide/oxide composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی پلی آمید تقویت شده با الیاف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی پلی آمید تقویت شده با الیاف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار فرسودگی پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ای چند لایه عنوان انگلیسی مقاله Fatigue behavior of laminated glass fiber reinforced polyamide انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی فرسودگی فیلتر روغن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی فرسودگی فیلتر روغن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی فرسودگی فیلتر روغن تقویت شده با فیبر کوتاه تحت دمای بالا و بار فشاری عنوان انگلیسی مقاله Fatigue simulation of a short fiber re-inforced oil-filter under high temperature and pressure load انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن قبل و بعد از عملیات حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Reinforcing effects of carbon nanotube on carbon/carbon composites before and after heat treatment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت‌ها در چقرمه کردن پلی(لاکتیک‌اسید) با پلیمرهای تجدیدپذیر – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت‌ها در چقرمه کردن پلی(لاکتیک‌اسید) با پلیمرهای تجدیدپذیر – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت‌های ایجادشده در چقرمه کردن پلی(لاکتیک‌اسید) با پلیمرهای تجدیدپذیر عنوان انگلیسی مقاله Progress in Toughening Poly(Lactic Acid) with Renewable Polymers انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها – Mdpi 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها – Mdpi 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هیدروژل ها برای بازسازی غضروف ها، از پلی ساکارید ها تا هیدروژل های ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Hydrogels for Cartilage Regeneration, from Polysaccharides to Hybrids انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Mdpi نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی پلیمر به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر