دانلود رایگان مقاله ISI انتقال حرارت به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد مبدل های حرارتی لوله سه گانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد مبدل های حرارتی لوله سه گانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد مبدل های حرارتی لوله سه گانه عنوان انگلیسی مقاله A review on triple tube heat exchangers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر گروه شمع و مشخصه های انتقال حرارت شمع های انرژی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر گروه شمع و مشخصه های انتقال حرارت شمع های انرژی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد تأثیر گروه شمع و مشخصه های انتقال حرارت تقویت شده شمع های انرژی بر انتقال حرارت عنوان انگلیسی مقاله A study on heat transfer characteristics and pile group influence of enhanced heat transfer energy piles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی جریان لامینر و انتقال حرارت نانوسیمهای غیر نیوتنی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی جریان لامینر و انتقال حرارت نانوسیمهای غیر نیوتنی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی جریان لامینر و انتقال حرارت نانوسیمهای غیر نیوتنی در یک محیط متخلخل عنوان انگلیسی مقاله Numerical investigation of laminar flow and heat transfer of non-Newtonian nanofluid within a porous medium انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدلهای حرارتی – الزویر ۲۰۱۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدلهای حرارتی – الزویر ۲۰۱۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدلهای حرارتی وابسته به حرارت مرکزی زمین با فنر مارپیچی عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer analysis of pile geothermal heat exchangers with spiral coils انتشار مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان انتقال حرارت ابر همرفتی نانوسیال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان انتقال حرارت ابر همرفتی نانوسیال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جریان انتقال حرارت ابر همرفتی نانوسیال در پوشش تمام موجدار متوسط پر منفذ عنوان انگلیسی مقاله Convective heat transfer flow of nanofluid in a porous medium over wavy surface انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آزمایشی افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آزمایشی افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه آزمایشی درباره افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال ها در مبدل گرمایی دو لوله ای عنوان انگلیسی مقاله Experimental study of heat transfer enhancement using nanofluid in double tube heat exchanger انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سیال و انتقال حرارت نانوسیال ها در جاذب حرارت میکروکانال – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سیال و انتقال حرارت نانوسیال ها در جاذب حرارت میکروکانال – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جریان سیال و انتقال حرارت نانوسیال ها در جاذب حرارت میکروکانال با چیدمان ورودی و خروجی از نوع V عنوان انگلیسی مقاله Fluid flow and heat transfer of nanofluids in microchannel heat sink with V-type inlet/outlet arrangement انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتیله پوششی جریان جوشان برای انتقال حرارت شدید – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتیله پوششی جریان جوشان برای انتقال حرارت شدید – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فتیله پوششی جریان جوشان برای انتقال حرارت شدید عنوان انگلیسی مقاله Flow-boiling canopy wick for extreme heat transfer انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت جریان توسعه یافته در لوله های افقی صاف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت جریان توسعه یافته در لوله های افقی صاف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال حرارت جریان توسعه یافته و در حال توسعه در لوله های افقی صاف در جریان انتقالی سامان یافته عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer of developing and fully developed flow in smooth horizontal tubes in the transitional flow regime انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت مبتنی بر جریان سامان یافته برای R245fa – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت مبتنی بر جریان سامان یافته برای R245fa – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی انتقال حرارت مبتنی بر جریان سامان یافته برای R245fa در لوله ۳ میلی متری عنوان انگلیسی مقاله Flow regime based heat transfer correlation for R245fa in a 3 mm tube انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل حرارتی برای استفاده از حرارت گرمایش زمین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل حرارتی برای استفاده از حرارت گرمایش زمین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Heat Exchangers for Utilization of the Heat of High-Temperature Geothermal Brines ترجمه عنوان مقاله مبدل های حرارتی برای استفاده از حرارت دما بالای گرمایش زمین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A General Model for Thermal Energy Storage in Combined Heat and Power Dispatch Considering Heat Transfer Constraints ترجمه عنوان مقاله یک مدل عمومی برای ذخیره انرژی […]

دانلود رایگان مقاله ISI انتقال حرارت (Heat Transfer) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف انتقال حرارت: انتقال گرما یا ترانسفر گرما به گَهولش (Exchange) و یا تبادل انرژی گرمایی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. تراوژ گرما بین ماده‌ها و یا راژمان‌های گوناگون، به یکی از این سه شکل روی می‌دهد: رسانش، همرفت و یا تابش گرمایی. تراوژ گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم داغ‌تر به جسم سرد‌تر روی می دهد.
رشته های مرتبط: مهندسی مکانیک
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده انتقال حرارت اینجا کلیک نمایید.