دانلود رایگان مقاله ISI انتقال حرارت به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره عملکرد انتقال حرارتی یک مبدل حرارتی دسته لوله کشسان پیشرفته تحت ارتعاش القا شده توسط سیال عنوان انگلیسی مقاله Plasma membrane preassociation drives b-arrestin coupling to receptors and activation نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی اینترنت اشیای پزشکی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی اینترنت اشیای پزشکی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه عددی و آزمایشی درباره انتقال حرارت و ویژگی های جریان نانوسیالات نمک گداخته در مبدل حرارتی لوله ای حلزونی عنوان انگلیسی مقاله Experimental and numerical study on heat transfer and flow characteristics of molten salt nanofluids in spiral-wound tube heat exchanger نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت پمپاژ و وابستگی منطقه حرارتی به مقاومت حرارتی در میکروکانال های بزرگ مقیاس گرماگیر تحت روانساز با شدت حرارت بالا عنوان انگلیسی مقاله Pumping power and heating area dependence of thermal resistance for a large-scale microchannel heat sink under extremely high heat flux انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله که با نانوسیالات گرافن کار می کند عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer analysis of a shell and tube heat exchanger operated with graphene nanofluids انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال حرارت و جرم سطح خراشیده مبدل حرارتی استفاده شده در تعلیق انجماد غلیظ عنوان انگلیسی مقاله Heat and mass transfer of scraped surface heat exchanger used for suspension freeze concentration انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی ضریب انتقال حرارت برای تغییر صعودی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی ضریب انتقال حرارت برای تغییر صعودی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلسازی ضریب انتقال حرارت برای تغییر صعودی بدون فاز و جریان دو فازی در لوله های شیب دار عنوان انگلیسی مقاله Modeling of heat transfer coefficient for upward no-phase-change two-phase flow in inclined pipes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه عملکرد انتقال حرارت مبدل حرارتی پی شمعی زمین گرمایی با پیکربندی لوله ۳-U عنوان انگلیسی مقاله Study on heat transfer performance of geothermal pile-foundation heat exchanger with 3-U pipe configuration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت چگالش قطره ای – نواری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال حرارت چگالش قطره ای – نواری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال حرارت چگالش قطره ای – نواری مخلوط در سطح دو حالتي عنوان انگلیسی مقاله Mixed dropwise-filmwise condensation heat transfer on biphilic surface انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی خصوصیات انتقال حرارت جامد-گاز ذرات بسته بندی شده در چند سایز عنوان انگلیسی مقاله Numerical investigation of the gas–solid heat transfer characteristics of packed multi-size particles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید عنوان انگلیسی مقاله Energetic modeling, simulation and experimental of hydrogen desorption in a hydride tank انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بر عملکرد یک سیستم فتوولتائیک خنک شونده عنوان انگلیسی مقاله Experimental study of the effect of using phase change materials on the performance of an air-cooled photovoltaic system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد رادیاتورهای خودرو با استفاده از نانوسیالات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد رادیاتورهای خودرو با استفاده از نانوسیالات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش عملکرد رادیاتورهای خودرو با استفاده از نانوسیالات عنوان انگلیسی مقاله Enhancing the performance of automotive radiators using nanofluids انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویسکوزیته نانوسیالات و مایع یونی بر انتقال حرارت عنوان انگلیسی مقاله Impact of viscosity of nanofluid and ionic liquid on heat transfer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI انتقال حرارت (Heat Transfer) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف انتقال حرارت: انتقال گرما یا ترانسفر گرما به گَهولش (Exchange) و یا تبادل انرژی گرمایی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. تراوژ گرما بین ماده‌ها و یا راژمان‌های گوناگون، به یکی از این سه شکل روی می‌دهد: رسانش، همرفت و یا تابش گرمایی. تراوژ گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم داغ‌تر به جسم سرد‌تر روی می دهد.
رشته های مرتبط: مهندسی مکانیک
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده انتقال حرارت اینجا کلیک نمایید.