دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی مکانیک به زبان انگلیسی - صفحه 23 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص نقص فنی و کنترل مقاوم در برابر نقص فنی توربین بادی از طریق کنترل کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص نقص فنی و کنترل مقاوم در برابر نقص فنی توربین بادی از طریق کنترل کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Control of Wind Turbines via a Discrete Time Controller with a Disturbance Compensator ترجمه عنوان مقاله  تشخیص نقص فنی و کنترل مقاوم در برابر نقص فنی توربین های بادی از طریق کنترل کننده با گسستگی زمانی با یک جبران گر اختلال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات تحمل خطا auv مقاوم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات تحمل خطا auv مقاوم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fault Tolerance Considerations for Long Endurance AUVs ترجمه عنوان مقاله  ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های مرتبط مهندسی کنترل و مکاترونیک و هوش ماشین و رباتیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ضرب کننده با جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین خودکار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ضرب کننده با جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین خودکار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Implementation of 4×4 Vedic Multiplier using Carry Save Adder in Quantum-Dot Cellular Automata ترجمه عنوان مقاله  پیاده سازی ضرب کننده ۴×۴ Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین های خودکار سلولی نقطه کوانتومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامتر موثر بر روی انتقال گرما ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامتر موثر بر روی انتقال گرما ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM ترجمه عنوان مقاله  شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 در کانال هایی که از DPM و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoignition of blends of n-butanol and ethanol with diesel or biodiesel fuels in a constant-volume combustion chamber ترجمه عنوان مقاله  خود اشتعالی مخلوط های n-بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی ولتاژ در سیستم توزیع صنعتی توربین بادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی ولتاژ در سیستم توزیع صنعتی توربین بادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Voltage support in industrial distribution systems in presence of induction generator-based wind turbines and large motors ترجمه عنوان مقاله  پشتیبانی ولتاژ در سیستم های توزیع صنعتی در حضور توربین های بادی مبتنی بر ژنراتور القایی و موتورهای بزرگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت میکرو کانال در میکرو ماشین کاری آلتراسونیک ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت میکرو کانال در میکرو ماشین کاری آلتراسونیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Tool wear studies in fabrication of microchannels in ultrasonic micromachining ترجمه عنوان مقاله  مطالعات فرسایش ابزار در ساخت میکرو کانال ها در میکرو ماشین کاری آلتراسونیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی مواد و مهندسی مکانیک گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production ترجمه عنوان مقاله  تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی: یک مطالعه موردی تولید گوجه فرنگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم کنترلر PID با الگوریتم آشوبی بهبود یافته کریل هرد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم کنترلر PID با الگوریتم آشوبی بهبود یافته کریل هرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Tuning of a PID controller using improved chaotic Krill Herd algorithm ترجمه عنوان مقاله  تنظیم کنترلر PID با استفاده از الگوریتم آشوبی بهبود یافته کریل هرد (دسته میگوها) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی latch چفت شده تشعشع قابل اطمینان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی latch چفت شده تشعشع قابل اطمینان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Low cost and highly reliable radiation hardened latch design in 65 nm CMOS technology ترجمه عنوان مقاله  طراحی یک latch چفت شده کم هزینه و با تشعشع قابل اطمینان بالا توسط فناوری ۶۶ nm CMOS فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان بازگشتی وسایل نقلیه پیش بینی مدل خاکستری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان بازگشتی وسایل نقلیه پیش بینی مدل خاکستری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Grey modelling based forecasting system for return flow of end-of-life vehicles ترجمه عنوان مقاله  سیستم پیش بینی مبتنی بر مدل خاکستری برای جریان بازگشتی وسایل نقلیه پایان عمر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مکانیک مجله  پیش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی دینامیکی حمل و نقل اتوبوس با ساختار شبکه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی دینامیکی حمل و نقل اتوبوس با ساختار شبکه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Dynamic performance assessment of bus transit with the multi-activity network structure ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد دینامیکی حمل و نقل اتوبوس با ساختار شبکه چند فعالیتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۲ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scheduling and Performance Analysis under a Stochastic Model for Electric Vehicle Charging Stations ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل عملکرد تحت یک مدل تصادفی برای ایستگاه های شارژ خودرو الکتریکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مکانیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر