دانلود رایگان مقالات بیس پزشکی - صفحه 9 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل زمانبندی روش سرپایی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل زمانبندی روش سرپایی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مدل ها برای مشکل زمانبندی روش سرپایی تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Analysis of models for the Stochastic Outpatient Procedure Scheduling Problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی منابع عفونت آنفلوانزای مرغی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی منابع عفونت آنفلوانزای مرغی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی منابع عفونت آنفلوانزای مرغی (A (H7N9 در شبکه حمل و نقل طیور زنده در طول موج پنجم در چین عنوان انگلیسی مقاله Detection of Infection Sources for Avian Influenza A(H7N9) in Live Poultry Transport Network During the Fifth Wave in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل تحلیل تقریبی نوآورانه برای مدل استاندارد پویایی ویروسی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل تحلیل تقریبی نوآورانه برای مدل استاندارد پویایی ویروسی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل تحلیل تقریبی نوآورانه برای مدل استاندارد پویایی ویروسی: هپاتیت C با عوامل تاثیرگذار مستقیم به عنوان یک مورد اجرا شده عنوان انگلیسی مقاله Innovative Approximate Analytical Solution for Standard Model of Viral Dynamics: Hepatitis C with Direct-Acting Agents as an Implemented Case انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی – MDPI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی – MDPI 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ی تجربی و تجزیه و تحلیل بهره وری شغلی در محیط های کاری سمی عنوان انگلیسی مقاله An Empirical Study Analyzing Job Productivity in Toxic Workplace Environments انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در طب آرام بخش – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در طب آرام بخش – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری در طب آرام بخش: وجدانی، اخلاقی و آموزشی عنوان انگلیسی مقاله Leadership in palliative medicine: moral, ethical and educational انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) ISC – MedLine […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحصیل در زمینه پرستاری و مفاهیم مربوط به خشونت محلی و سوء استفاده از زنان: مرور یکپارچه مطالعات عنوان انگلیسی مقاله Nurse education and understanding related to domestic violence and abuse against women: An integrative review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری بین دو دانشکده پرستاری: آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Collaboration Between Two Schools of Nursing: Emotional Intelligence Education for Prelicensure Students انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخاطبان درگیر در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخاطبان درگیر در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مخاطبان درگیر در رسانه های اجتماعی: شناسایی روابط بین عوامل پیام و تعامل کاربر با صفحه فیس بوک انجمن سرطان آمریکایی عنوان انگلیسی مقاله Engaging audiences on social media: Identifying relationships between message factors and user engagement on the American Cancer Society’s Facebook page انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات ارائه گواهی محضری و رسمی مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات ارائه گواهی محضری و رسمی مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خدمات ارائه گواهی محضری و رسمی مبتنی بر بلاک چین برای بازیابی دانش زیست پزشکی عنوان انگلیسی مقاله A Blockchain-Based Notarization Service for Biomedical Knowledge Retrieval انتشار   مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان پلی مورفیسم آپولیپوپروتئین E و بیماری زودرس شریان کرونر – Degruyter 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط میان پلی مورفیسم آپولیپوپروتئین E و بیماری زودرس شریان کرونر – Degruyter 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط میان پلی مورفیسم آپولیپوپروتئین E و بیماری زودرس شریان کرونر: متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Association between apolipoprotein E polymorphisms and premature coronary artery disease: a meta-analysis انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Degruyter نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم: دیدگاه هایی از ردیابی چشمی و الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله Mechanisms of facial emotion recognition in autism spectrum disorders: Insights from eye tracking and electroencephalography انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر سلامت کارمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر سلامت کارمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) بر سلامت کارمند در صنعت مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله The effects of Corporate Social Responsibility (CSR) on employee well-being in the hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در بهداشت حرفه ای صنعتی برای توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در بهداشت حرفه ای صنعتی برای توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در بهداشت حرفه ای صنعتی برای توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس پزشکی به زبان انگلیسی از مجلات ISI